جهت گیری دانشگاه ها باید درجهت توسعه و حل مسائل کشور باشد

کد خبر : 32761 سه شنبه 18 اسفند 1394 - 20:50:38

رییس دانشگاه تهران گفت:هرچند دانشگاه ها باید تعامل با جامعه وصنعت را درسرلوحه فعالیت خود قراردهد، اما جهت گیری دانشگاه ها باید در جهت توسعه و حل مسائل کشور باشد.

محمود نیلی احمدآبادی روزسه شنبه درمراسم نکوداشت پروفسور لطفی عسکرزاده مشهور به ' لطفی زاده ' در دانشکده فنی دانشگاه تهران با بیان اینکه درتعاملات بین المللی فقط به دنبال انتقال دانش نیستیم، گفت:انتقال فرهنگ غنی ایرانی -اسلامی از دیگر نتایج مهم این تعاملات است وهردانشجوی ایرانی نماینده فرهنگ ایرانی -اسلامی است.
وی با اشاره به اینکه من مخالف ادامه تحصیل دانشجویان در دیگر کشورها نیستم، افزود: آنچه در این تبادل علمی مهم است این است که تعامل باید دو طرفه باشد و دانشگاه ها مشارکت بیشتری در این تبادل علمی داشته باشند.
وی توسعه دوره های مشترک را برنامه اصلی این دانشگاه اعلام کرد و گفت: درصدد هستیم این دوره ها را در مقاطع ارشد و دکتری برگزار کنیم.
وی با اشاره به دوران پسا تحریم گفت: با توجه به آغاز دوران پساتحریم و لغو محدودیت ها می توانیم این دوره ها را با قوت بیشتری برگزار کنیم.
نیلی احمدآبادی اظهار کرد: در تعامل با دانشگاه های معتبر علاوه بر تربیت دانشجو ارتباط و تعامل بین المللی نیز بیشتر خواهد شد.
رییس دانشگاه تهران گفت:متاسفانه همچنان شاهد مهاجرت تعداد زیادی از نخبگان به خارج از کشور هستیم.
وی در بخش دیگری از سخنانش بر لزوم توسعه ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت تاکید کرد و گفت: دانشگاه های ایران مفاخر بزرگی را تربیت و به کشور و جامعه بین المللی تقدیم کرده اند ، اما این سئوال مهم مطرح است که چه میزان از استعدادهای آنها استفاده شده یا چه تعداد از آنها در توسعه کشور مشارکت داده شده اند.
نیلی احمدآبادی افزود: یک فرضیه تئوریک که در دانشگاه ها مطرح شده و توسعه پیدا می کند می تواند در توسعه صنعتعی و پیشرفت کشور موثر باشد.
وی با اشاره به اینکه بسیار گفته اند که شرط توسعه کشور این است که دانشگاه در حوزه پژوهشی به موضوعات کاربردی بپردازد گفت: هرچند دانشگاه ها باید تعامل با جامعه و صنعت را در سرلوحه فعالیت خود قرار دهد ، اما جهت گیری دانشگاه ها باید در جهت توسعه و حل مسائل کشور باشد.
به گزارش ایرنا، وی بر لزوم توجه به علوم بنیادی تاکید کرد و گفت: بدون توجه به توسعه علوم بنیادی ، توسعه علوم کاربردی بی معنا است.
رییس دانشگاه تهران گفت: پروفسور لطفی زاده یکی از افتخارات دانشکده فنی دانشگاه تهران است و همواره ایشان به حضور خود در این دانشگاه افتخار کرده است.

هرگونه کپی برداری و انتشار مطالب از خبرگزاری بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.
نظرات شما

نظرات شما

متن *

[کد امنیتی جدید]