کد خبر : 3214 سه شنبه 12 اسفند 1393 - 20:19:09
نقش-منفی-حشرات-در-کاهش-توان-جذب-دی-اکسید-کربن-درختان

نقش منفی حشرات در کاهش توان جذب دی اکسید کربن درختان

سیناپرس: حشرات تغذیه کننده از درختان سبب کاهش توان جنگلها برای جذب دی اکسید کربن تولیدی بر روی زمین می شوند.

دی اکسید کربن سبب تشدید رشد درختان می شود، به همین دلیل است که افزایش مقدار دی اکسید کربن تولیدی انسان سبب افزایش غلظت دی اکسید کربن تولیدی در جو می شود. در واقع هر قدر حجم دی اکسید کربن بیشتر باشد، فرآیند فتوسنتز بیشتری انجام شده و در نتیجه دی اکسید کربن بیشتری جذب می شود.

مطالعات پیشین نشان داده بود که افزایش سطح دی اکسید کربن سبب افزایش 50 درصدی فعالیت فتوسنتز در درختان می شود. اما در این میان، به نظر می رسد که حشرات مختلف می توانند این روند را مختل کنند.

مطالعه جدیدی که به مدت سه سال به بررسی درختان صنوبر و غان در شمال ایالات متحده انجام شده نشان می دهد که حشرات موجب کاهش توان درختان برای جذب دی اکسید کربن می شود. در این منطقه مورد مطالعه، 12 ناحیه قرار گرفت که هر کدام 30 متر قطر داشتند. برخی از این نواحی به صورت مستمر در معرض دی اکسید کربن قرار می گرفتند. این بخش ها حجمی حدود 560 قسمت در هر میلیون داشتند. این همان میزان غلظتی است که برای اواسط قرن بیست و یکم پیش بینی شده است.

در این مطالعه مشخص شد حدود 35 درصد و در برخی موارد 50 درصد از ظرفیت درختان برای جذب دی اکسید کربن مورد استفاده قرار نگرفته است که دلیل آن نیز وجود حشرات مختلف تغذیه کننده از درختان است.

افزایش دی اکسید کربن در جو سبب کاهش حجم پروتئین در برگ ها می شود. این امر تا حدی به خاطر RuBisCO روی می دهد. گفتنی است این پروتئین مهم گیاهی به تبدیل دی اکسید کربن به قند کمک می کند. افزایش دی اکسید کربن به افزایش فعالیت این پروتئین می انجامد.

همچنین در  گیاهانی که در مناطق با دی اکسید کربن بالا رشد می کنند، میزان کربوهیدرات افزایش می یابد و حجم این پروتئین در برگ ها کاهش می یابد. این امر به روی آوردن بیشتر حشرات به آنها و تغذیه بیشتر از برگ های آنان می انجامد.

در واقع شاید این گونه باشد که نتوان از ظرفیت بیشتر درختان در جذب دی اکسید کربن استفاده کرد، زیرا انواع حشرات می توانند از توان درختان برای این کار بکاهند. با این حال این نکته را نیز نباید از یاد ببریم که این محاسبات شاید برای درختان با سنین مختلف و نیز انواع مختلف درختان و حتی مناطق مختلف جغرافیایی به گونه ای دیگر باشد.

حدود یک سوم دی اکسیدکربن تولیدی از منابع انسانی در حال حاضر توسط درختان و سایر گیاهان زمینی جذب می شوند. یکی از عاملی که سبب محدودیت در فعالیت فتوسنتز و در نتیجه جذب دی اکسید کربن می شود، افزایش حجم گاز اوزون است. این گاز برای درختان زیان بار است. افزایش دی کسید کربن تولیدی از سوخت های فسیلی و نیز دمای بیشتر مناطق مختلف زمین، سبب افزایش حجم گاز اوزون می شود.

با توجه به اینکه عوامل مختلفی در تعیین حداکثر میزان دی اکسید کربن قابل جذب توسط درختان دخیل هستند، باید مطالعات گسترده تری برای شناخت هر چه بهتر این پدیده به انجام برسد.

این پژوهش در نشریه Nature Plants منتشر شده است.

کلید واژه ها: دی اکسیدکربن جنگل حشرات
نظرات شما

[کد امنیتی جدید]