رئیس صندوق نوآوری خبر داد؛

دوهزار شرکت دانش بنیان مورد تایید صندوق وجود دارد

کد خبر : 30702 سه شنبه 27 بهمن 1394 - 11:52:45

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی آخرین آمار شرکت های دانش بنیان را ارائه کرد و گفت:تا کنون ۱۷۱۶ طرح به این صندوق وارد شده است که ۴۸۹ طرح جز طرح های مردودی، انصرافی و از دستور کار خارج شده بودند.

بهزاد سلطانی شب گذشته در نشست هم اندیشی و هم افزایی صندوق های پژوهش و فناوری با صندوق نوآوری و شکوفایی که شب گذشته برگزار شد با اشاره به آخرین آمار صندوق در ارزیابی شرکت های دانش بنیان گفت: در حال حاضر ۲ هزار و ۱۵۳ شرکت دانش بنیان مورد تایید صندوق وجود دارد که از این تعداد ۱۳۱۶ شرکت نوپا، ۷۱۴ شرکت تولید کننده کالا وخدمات و ۱۲۳ شرکت صنعتی دارای فعالیت دانش بنیان هستند.

وی با اشاره به آمار طرح های ورودی و خروجی شرکت های دانش بنیان به صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: در مجموع ۱۷۱۶ طرح از شرکت های دانش بنیان به صندوق وارد شده که از این تعداد ۴۲۵ طرح در دست ارزیابی و ۱۲۹۱ طرح تعیین تکلیف شده است. از کل تعداد طرح های تعیین تکلیف شده  ۸۰۲ طرح مصوب و ۴۸۹ طرح مردودی، انصرافی و از دستور کار خارج شده بوده اند.

پرداخت یک سوم مبلغ اختصاص یافته به طرح های دانش بنیان مصوب شده است

سلطانی گفت: میزان هزینه اختصاص یافته به کل طرح های مصوب شده برابر با ۴۳۵ میلیارد تومان است که تا کنون یک سوم این مبلغ از سوی صندوق پرداخت شده و دو سوم مبلغ پرداختی دیگر بنا بر تایید نظارت و پرداخت اقساط بعدی پرداخت خواهد شد.

به گفته وی تاکنون ۴۳۷ شرکت دانش بنیان طرحی به صندوق برای ارزیابی ارائه نکرده اند.

سلطانی اظهار داشت: همچنین مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان برای دفاتر کاری اختصاص یافته که به میزان ۱۶۰ میلیارد تومان از این مبلغ تاکنون پرداخت شده است و مابقی در دو ماه آینده نیز پرداخت می شود.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی اظهار داشت: از سوی دیگر ۱۰۰ میلیارد تومان در راستای تامین ضمانت نامه ها در صندوق نوآوری و شکوفایی به تصویب رسیده که میزان تامین ضمانت نامه ها برای اهرمی کردن پول بانک بلوکه شده است.

وی گفت: مبلغ ۳۵ میلیارد تومان تسهیلات به صندوق های پژوهش و فناوری اختصاص یافته که این مبلغ به طور کامل در حال پرداخت است.

سلطانی افزود: جمعا می توان گفت که حدود ۷۷۰ میلیارد تومان برای شرکت های دانش بنیان مصوب شده و طرح های جدید با مبلغی حدود هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان نیز در دست بررسی هستند. تا کنون مبلغ ۷۰۷ میلیارد تومان به صندوق اختصاص یافته است.

وی گفت: به صورت کلی ۷۷۰ میلیارد تومان جمع مبلغ مصوبه برای طرح های به تصویب رسیده، تامین دفاتر کاری، تامین ضمانت نامه ها و تسهیلاتی صندوق های پژوهش و فناوری بوده است.

سلطانی با اشاره به آمار طرحهای در دست بررسی صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: مبلغ ۸۹۱ میلیارد تومان به تقاضای تسهیلات وام، ۸۴۵ میلیارد تومان برای تقاضا، مشارکت و سرمایه گذاری و ۱۰۰ میلیارد تومان برای تقاضای دفاتر کاری اختصاص یافته که می توان به طور کلی گفت  ۱۸۳۷ میلیارد تومان تقاضای در دست بررسی داریم.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در خصوص آمار طرح های مصوب به تفکیک نوع خدمت گفت: تعداد ۴۳۷ طرح مصوب قرض الحسنه، ۴۸ طرح مصوب قبل از تولید صنعتی، ۱۰۰ طرح مصوب تولید صنعتی، ۱۲۴ طرح مصوب سرمایه در گردش، ۳۲ طرح مصوب ضمانت نامه، ۵۷ طرح مصوب لیزینگ و ۲۱ شرکت ارائه دهنده خدمات تجاری سازی به شرکت های دانش بنیان بودند که جمعا ۸۱۹ طرح برابر با ۴۳۵ میلیارد تومان به خود اختصاص داده اند.

افزایش میزان سرمایه گذاری صندوق های پژوهش و فناوری از طرح های دانش بنیان

وی افزود: میزان سرمایه گذاری صندوق های پژوهش و فناوری بر اساس میزان حمایت آنها از طرح های دانش بنیان در راستای تجاری سازی شدن تا شش ماه آینده از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی افزایش می یابد.

وی با بیان اینکه روزی ۱۵ طرح دانش بنیان برای ارزیابی وارد صندوق می شود، گفت: پیش بینی می کنیم برای همه تقاضاها تا پایان سال به  ۳ هزار و ۳۵۶ میلیارد تومان نیاز داشته باشیم؛ امیدواریم که بودجه سال ۹۴ صندوق تا پایان سال محقق شود.

وی در خصوص چالش های صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: عدم پرداخت نیم درصد سالیانه، تعدد ناظران صندوق، طولانی بودن ارزیابی های برون سپاری، درصد بالای  شرکت های دانش بنیان، فرهنگ پول ارزان در کشور، نبود فرهنگ مشارکت در سرمایه گذاری  از چالش های صندوق به شمار می روند.

ساختار مستقل صندوق نوآوری و شکوفایی از سایر وزارتخانه ها

سلطانی افزود: ساختار صندوق نواوری و شکوفایی، ساختاری مستقل از وزارت علوم، شورایعالی عتف، معاونت علمی، وززارت بهداشت و ... دارد و این در حالی است که برخی تصور می کنند با ارائه یک نامه از وزیر می توانند ما را تحت الشعاع قرار دهند؛ تصمیم گیری در این صندوق بر اساس رای اعضای هیات امنا است و کلیه نامه های وارد شده به صندوق از سوی همین هیات امنا مورد پیگیری قرار می گیرد.

به گفته وی، برخی دستگاههای دولتی، صندوق نواوری و شکوفایی را شبیه به خود می دانند، در حالیکه ما باید با بودجه ۳ هزار میلیارد تومانی به همه شرکت های دانش بنیان خدمات ارائه کنیم.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه  تا کنون ۷۰۷ میلیارد تومان از منابع مالی صندوق محقق شده است، اظهار داشت: از سوی دیگر نیم درصد بودجه ای که قرار بود دولت به صندوق اختصاص  دهد محقق نشده است، ولی امیدوار هستیم که این بودجه تا سال آینده به صندوق اختصاص یابد.

وی عنوان کرد: شاید صندوق نواوری و شکوفایی تا سال های آینده بتواند همانند بانک ها  از افرادی که علاقمند به سرمایه گذاری در بانک ها هستند جذب سرمایه داشته باشد ولی در حال حاضر هیچ تصمیم قطعی در این زمینه نداریم. اگر این موضوع محقق شود به قطب جذب سرمایه ای اقتصادی تبدیل می شویم.

سلطانی اظهار داشت: رویکرد صندوق نواوری و شکوفایی مبنی بر برون سپاری فرآیند ارزیابی هشتاد- بیست است؛ یعنی ۸۰درصد فعالیت های صندوق برون سپاری و ۲۰ درصد مابقی از طریق خود صندوق انجام می گیرد.

وی با اشاره به تسهیلات و خدمات صندوق گفت: ما تشخیص می دهیم که نیازهای شرکت های دانش بنیان چه مواردی هستند و سعی می کنیم که این نیازها را هدفمند کنیم. همچنین تشویق و ترغیب شرکت ها برای دریافت جوایز و دریافت استانداردهای ایزو از دیگر تسهیلات صندوق نواوری و شکوفایی به شمار می رود.

به گفته وی، ۵۰ درصد از هزینه های مشاوره دریافت استاندارد برای شرکت های دانش بنیان از طریق صندوق نواوری و شکوفایی تامین می شود.

مشارکت با ایرانیان خارج از کشور

وی گفت: همچنین ارائه بسته های حمایتی صادراتی و انتقال فناوری از جمله تسهیلات صندوق به شرکت های دانش بنیان بوده است.

سلطانی در خصوص برنامه های آتی صندوق نواوری و شکوفایی بیان کرد: توسعه سرمایه گذاری خطرپذیر، تامین مالی جمعی، حرکت به سمت حمایت بیشتر از بنگاههای بزرگ دانش بنبیان، مشارکت با ایرانیان خارج از کشور، توسعه صندوق های پژوهش و فناوری، تامین دفاتر کاری، مشارکت با قطب های اقتصادی و .... از برنامه های آتی صندوق به شمار می روند.

وی افزود: بیش از ۳ استان کشور، بیش از ۵۰ طرح دانش بنیان تصویب شده داشته اند و این در حالی است که ۱۳ استان نیمه فعال، کمتر از ۳۰ طرح و ۱۵ استان کمتر فعال هم کمتر از طرح های مصوب در صندوق طرح داشته اند.

هرگونه کپی برداری و انتشار مطالب از خبرگزاری بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.
نظرات شما

نظرات شما

متن *

[کد امنیتی جدید]