کد خبر : 298 چهارشنبه 22 مرداد 1393 - 02:21:05
فعالیت-های-عصب-همیشه-بر-اساس-جریان-خون-مشخص-نمی-شود

فعالیت های عصب همیشه بر اساس جریان خون مشخص نمی شود

سیناپرس: ام آر آی یکی از آزمایشاتی است که بر اساس جریان خون نتایج را مشخص می کند. به عبارت دیگر نتیجه صحیح ام آر آی با تغییرات جریان خون در سلولهای مغزی به دست می آید. اما آزمایشی جدید نشان می دهد گاهی اعصاب مغز بدون هیچ نشانه ای از تغییرات جریان خون به فعالیت مشغول می شوند.

سینا پرس: به گفته پاتریک درو، عصب شناس بسیاری از محققان تصور می کنند که سیگنالهای ام آر آی انعکاس فعالیتهای عصبی استدر واقع هنگامی که فعالیت عصبی افزایش می یابد، افزایش جریان خون نیز قابل مشاهده می شوداما اخیرا تردید هایی درباره قطعیت این رابطه به وجود آمده است.

نتایج دقیق این آزمایشاتامروز در مجله عصب شناسی آمریکا منتشر گردیده است و تاکید دارد که در هنگام آزمایشات ام آر آی و بررسی آن توسط پزشک،  به نتایج این بررسی ها دقت شود تا از تشخیص های احتمالی اشتباه جلوگیری به عمل آید.

کلید واژه ها: ام آر آی جریان خون عصب
نظرات شما

[کد امنیتی جدید]