کد خبر : 27407 پنج شنبه 24 دی 1394 - 10:09:20
-آسوده-خاطر-آب-بنوشید

حذف سختی آب و مهار باکتری‌های بیماری‌زا با دانش ایرانی

آسوده خاطر آب بنوشید

سیناپرس: یکی از محققان دانشگاه تهران موفق شد با استفاده از فناوری نانو، یون‌های کلسیم و منیزیم و نیترات و باکتری‌ها و قارچ های آب را همزمان حذف و از بروز بیماری‌ها جلوگیری کند.

وجود یون‌هایی مانند کلسیم و منیزیم موجب بروز سختی آب می شود. سختی آب معمولا در فصل خشک و کم باران زیاد می‌شود و در نواحی آهکی بسیار زیادتر از مناطق گرانیتی و شنی است؛ هرچند آب سخت باعث می شود شکستگی استخوان افراد زودتر بهبود پیدا کند اما سختی بیش از حد آب سبب بروز مشکل هایی از جمله سنگ کلیه، از دست رفتنن طعم و مزه نوشیدنی ها، دیر پخته شدن حبوبات، آسیب رساندن به جداره دیگ‌های بخار و خوردگی آنها، کف نکردن صابون و مصرف بیش از حد آن می شود.

یکی دیگر از ترکیبات آلوده کننده آب های آشامیدنی یون نیترات است. این یون به روش های مختلفی وارد آب های زیر زمینی می شود. وجود یون نیترات نیز ضررهای زیادی مانند بروز بیماری های متهموگلوبینما در کودکان(اختلالی که باعث می شود سطح متهموگلوبین خون بیش از حد عادی شود)، سرطان هایی مانند سرطان مثانه و معده و هچنین سقط جنین در پی دارد.

میکرو ارگانیسم ها از جمله باکتری ها، قارچ ها و مخمرها نیز پیوسته در حال رشد و نمو هستند و این توانایی را دارند که به سطوح طبیعی و غیر طبیعی بچسبند و با تشکیل فیلم های زیستی مقاوم سبب بروز مشکل هایی از قبیل آلودگی میکروبی در منابع آبی زیر زمینی و آشامیدنی، عفونت‌های بیمارستانی، آلودگی محصول های کشاورزی، خوردگی زیستی و ... شوند.

استفاده از رزین های تبادل یونی یکی از روشهایی است که برای حذف و کاهش میزان یون های  کلسیم و منیزیم و هچنین نیترات آب  بکار میرود.

اشرشیاکلی یکی از این باکتری‌ها است. این باکتری به طور طبیعی در روده انسان زندگی می کند اما بدن قادر به پذیرش این باکتری از منابع بیرونی نیست و اگر از طریق مواد غذایی یا آب آشامیدنی وارد بدن شود سبب بروز مشکل هایی می شود که مهمترین آن اسهال خونی است بنابراین باید این باکتری به نحوی حذف یا از رشد آن جلوگیری شود.

امروزه روش های مختلفی و جداگانه‌ای برای حذف و کاهش میزان یون های  کلسیم و منیزیم و هچنین نیترات آب  وجود دارد. یکی از این روش‌ها استفاده از رزین های تبادل یونی است.

فاطمه عاشورانی با راهنمایی دکتر ناصر شرینی سنجانی موفق شد نمونه نانو کامپوزیتی تهیه کند؛ نانو کامپوزیت تهیه شده یک رزین تبادل یونی از نوع Mixedbed است. این نان کامپوزیت این توانایی را دارد که میزان سختی آب( یون های کلسیم و منیزیم ) را 75 درصد کاهش دهد. همچنین این نمونه قادر است به طور همزمان میزان نیترات آب را 96 درصد کاهش دهد.

نظرات شما

[کد امنیتی جدید]