کد خبر : 26611 سه شنبه 15 دی 1394 - 16:55:10
تشخیص-بیماری-تب-برفکی-در-حیوانات-با-آزمایش-خون

فراهم شدن امکان تشخیص سریع یک بیماری ویروسی

تشخیص بیماری تب برفکی در حیوانات با آزمایش خون

سیناپرس: استفاده انسان از دام‌ها قدمتی به اندازۀ تاریخ دارد. ولی گاهی ابتلای این حیوانات به بیماری‌های مختلف می‌تواند دردسرهای زیادی برای انسان به وجود بیاورد. محققین با تهیه یک کیت تشخیصی، گام مهمی در تشخیص زودهنگام یکی از این بیماری‌های خطرناک برداشته‌اند.

بیماری تب برفکی، اولین بیماری ویروسی شناخته شده در حیوانات است که با گذشت بیش از صد سال از شناخت آن، همچنان یکی از مهم ترین خطراتی است که صنعت دامپروری دنیا را تهدید می نماید. این بیماری، حیوانات وحشی و اهلی موسوم به «زوج سم» به ویژه تولیدکنندگان شیر و گوشت را آلوده می کند. ویروس این بیماری دارای 7 نوع اصلی مختلف بوده که هر کدام از این ها، خود دارای شمار زیادی انواع فرعی یا اصطلاحا «سویه» می باشند.

گاهی پیش می آید که ویروس موجود در واکسن، به طور کامل غیرفعال نشده و به همین جهت، خود موجب ایجاد آلودگی در حیوانات می گردد.

در حال حاضر برای مبارزه با این بیماری از واکسیناسیون استفاده می شود. بدین منظور از واکسن هایی که با استفاده از کشت سلولی به دست آمده و ویروس غیرفعال شده تب برفکی به آن ها منتقل شده است بهره گیری می شود. ولی گاهی پیش می آید که ویروس موجود در واکسن، به طور کامل غیرفعال نشده و به همین جهت، خود موجب ایجاد آلودگی در حیوانات می گردد. در صورت بروز چنین اتفاقی بایستی دام های ناقل ویروس فعال، به روش های مناسب شناسایی شده و مورد جداسازی قرار گیرند. بدین منظور بایستی از آزمایش های تشخیصی سریع و حساس استفاده کرد که آزمایش «الایزا» بر روی خون حیوانات ،یکی از مهم ترین این آزمون ها می باشد و برای عمل کردن به پروتئین های خاصی که توسط ویروس مورد نظر تولید می شود نیاز دارد.

در همین راستا گروهی از محققین دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی شعبه شمال شرق کشور، پژوهشی را به انجام رسانده اند که نتایج آن می تواند در راستای تولید کیت های تشخیصی موثر علیه بیماری تب برفکی به کار گرفته شود.

در این پژوهش که نتایج آن در مجله بیوتکنولوژی کشاورزی منتشر گردیده است، محققین با انتقال ژن های مرتبط از ویروس تب برفکی به باکتری اشریشیا کولی، موفق به تولید پروتئین های اختصاصی این ویروس در بدنه باکتری ذکرشده گردیدند. این پروتئین ها پس از استخراج از بدن باکتری اشریشیا کولی برای تولید کیت تشخیصی الایزا مورد استفاده قرار گرفته و کارایی مناسبی از خود نشان دادند.

محققین فوق الذکر بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش، عنوان نموده اند که از پروتئین نوترکیب تولید شده با این روش می توان به خوبی و در قالب کیت تشخیصی  الایزا برای تشخیص بیماری تب برفکی در حیوانات استفاده نمود.

منبع: پریزاده، س.، نصیری، م.، زیبایی، س.، طهمورث پور، م. و باسامی، م. کلونینگ و بیان ژن غیرساختاری 3ABC ویروس تب برفکی سروتایپ O در باکتری اشرشیاکلی. مجله بیوتکنولوژی کشاورزی، دوره 7، شماره 1، ص‌ص 92-76.

 لینک منبع

نظرات شما

[کد امنیتی جدید]