کد خبر : 25371 پنج شنبه 03 دی 1394 - 14:27:14
مولفه-های-رضایت-از-ازدواج-با-ضریب-سنی-معکوس

در نشریه پایش منتشر شد:

مولفه های رضایت از ازدواج با ضریب سنی معکوس

سیناپرس: به تازگی محققان ایرانی به بررسی كیفی عوامل زمینه ساز رضایت زناشویی در زوجین با تفاوت سنی معكوس پرداخته و دریافته اند که این موضوع دارای مولفه های بسیار مهمی است که می توانند بر روی رضایت از زندگی مشترک تاثیرگذار باشند.

تغییر ساختار جامعه و گسترش ازدواج های با تفاوت سنی معكوس كه در آن سن زن از سن مرد بیشتر است؛ ضرورت پرداختن به این نوع ازدواج ها و نیز عوامل تاثیرگذار بر رضایت زناشویی در این ازدواج ها را خاطر نشان می سازد؛ بنابراین پژوهشی در این زمینه انجام شده است. این مطالعه با هدف شناسایی و بررسی عوامل كیفی تاثیرگذار بر رضایت زناشویی زوجین با تفاوت سنی معكوس انجام گرفته است.

یافته های این پژوهش می تواند روان شناسان حوزه انتخاب همسر را در راستای بهبود و غنی سازی مشاوره های قبل از ازدواج یاری کنند

با توجه به محدودیت استفاده از پرسشنامه در پژوهش های مربوط به حوزه انتخاب همسر، داده های پژوهش حاضر با انتخاب روش كیفی از نوع پدیدارشناسی با انجام 30 مصاحبه با زوجین با تفاوت سنی معكوس و نیز با استفاده از فن ضبط صوتی و كتبی مصاحبه ها، جمع آوری گردید.

در تجزیه و تحلیل داده ها با روش های كدگذاری باز، محوری و گزینشی نهایتاً از تعداد یک صد و سی مفهوم شناسایی و طبقه بندی شده، تعداد پنج مقوله «عوامل فردی، خانوادگی، نگرشی، انگیزشی و تاریخچه ای»، به عنوان مقوله های اصلی و موثر بر رضایت زناشویی زوجین با تفاوت سنی معكوس، نام گذاری گردید.

پژوهشگران معتقدند که یافته های این پژوهش می تواند روان شناسان حوزه انتخاب همسر را در راستای بهبود و غنی سازی مشاوره های قبل از ازدواج یاری کنند.

منبع: نرجس عرفان منش، زهرا درویزه، زهره خسروی، محمدرضا حسن زاده توكلی، 1394. بررسی كیفی عوامل زمینه ساز رضایت زناشویی در زوجین با تفاوت سنی معكوس، مجله پایش، سال چهاردهم، شماره 6 (پیاپی 94).

لینک منبع

هرگونه کپی برداری و انتشار مطالب از خبرگزاری بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.
نظرات شما

[کد امنیتی جدید]