کد خبر : 24277 یکشنبه 22 آذر 1394 - 14:00:44
مقایسه-آموزش-پرستاری-در-ایران-و-آمریکا

در نشریه آموزش پرستاری منتشر شد:

مقایسه آموزش پرستاری در ایران و آمریکا

سیناپرس: به تازگی پژوهشگران ایرانی در تحقیقاتی ویژه به مقایسه برنامه آموزشی دوره كارشناسی ارشد رشته پرستاری كودكان ایران و آمریكا دست زده اند و این نتایج را به عنوان یک مقاله علمی به چاپ رسانده اند.

هدف از برنامه های كلان پرستاری، فارغ التحصیل شدن پرستارانی است كه در محیط های مراقبتی تغییر مثبت ایجاد كنند. مقایسه نظام های مختلف آموزشی باعث ارتقای محتوی و كیفیت برنامه آموزشی شده و توجه به نظام های موفق جهان، مبین نهادینه شدن یك نظام كارآمد است. به همین منظور نیز مطالعه ای با هدف مقایسه برنامه آموزشی ارشد پرستاری كودكان ایران و آمریكا و ارائه پیشنهادهای عملی جهت بهبود كیفیت آن انجام شده است

برنامه آموزشی جدید دوره ارشد پرستاری كودكان ایران با توجه به ماهیت بالینی آن دارای نقاط قوت بسیاری است. جهت بهبود كیفیت هر چه بیشتر دوره، توجه به سوابق كاری داوطلبان، انجام مصاحبه از لحاظ خصوصیات روان شناختی قبل از ورود به دوره و ارائه دوره بصورت پاره وقت پیشنهاد می شود.

در ابتدا باید یادآور شد که این مطالعه توصیفی تحلیلی در سال 93 انجام شده است. پس از جستجوی اینترنتی در ارتباط با برنامه آموزشی كارشناسی ارشد پرستاری كودكان در دانشگاه های معتبر جهان، دانشگاه جان هاپكینز آمریكا به دلیل تشابه نسبی رشته انتخاب شده و دو برنامه آموزشی از نظر فلسفه، اهداف، محتوای دوره تحلیل و نقاط ضعف و قوت آنها ارزیابی شده است.

یافته ها نشان از آن داشتند که برنامه كارشناسی ارشد پرستاری كودكان ایران دارای فلسفه، ارزش ها، جایگاه و وظایف شغلی مشخص است. ضوابط ورود به دوره در ایران داشتن مدرك كارشناسی و قبولی در آزمون است در آمریكا علاوه بر آن، ارائه ریز نمرات و رزومه، انجام مصاحبه و پروانه كار ضروری است. برنامه آموزشی ایران به صورت ترمی در چهار نیمسال ارائه می گردد. در آمریكا امكان گذراندن دوره به صورت پاره وقت نیز وجود دارد. البته باید یادآور شد که محتوای هر دو برنامه مشابه است.

می توان از این یافته ها این گونه نتیجه گیری کرد که برنامه آموزشی جدید دوره ارشد پرستاری كودكان ایران با توجه به ماهیت بالینی آن دارای نقاط قوت بسیاری است. جهت بهبود كیفیت هر چه بیشتر دوره، توجه به سوابق كاری داوطلبان، انجام مصاحبه از لحاظ خصوصیات روان شناختی قبل از ورود به دوره و ارائه دوره بصورت پاره وقت پیشنهاد می شود.

منبع: فاطمه قربانی، ماهنی رهكارفرشی، لیلا ولیزاده، 1394. مقایسه برنامه آموزشی دوره كارشناسی ارشد رشته پرستاری كودكان ایران و آمریكا، نشریه آموزش پرستاری، سال چهارم، شماره 3.

لینک منبع

کلید واژه ها: آموزش پرستاری تحصیل
نظرات شما

[کد امنیتی جدید]