کد خبر : 24251 پنج شنبه 19 آذر 1394 - 21:29:44
گامی-بزرگ-در-راستای-پژوهش-های-بیمارستانی

در نشریه پایش منتشر شد:

گامی بزرگ در راستای پژوهش های بیمارستانی

سیناپرس: به تازگی پژوهشگران ایرانی به تدوین و روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه جو سازمانی حاكمیت بالینی الگوی فریمن (CGCQ) پرداخته و موفق به ایجاد یک نسخه بومی از این پرسشنامه معتبر شده اند.

با وجود در دسترس بودن پارامترهایی نظیر عملكرد، فرهنگ و جو سازمانی، ارتباط بین آنها با چارچوب حاكمیت بالینی كمتر مورد بررسی قرار گرفته است. به همین دلیل نیز مطالعه ای با هدف تدوین و روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه جو سازمانی حاكمیت بالینی در بیمارستان های شهر تهران اجرا شد.

نسخه فارسی پرسشنامه ارزیابی جو حاكمیت بالینی قابلیت سنجش آمادگی بیمارستان های ایرانی برای اجرای برنامه های حاكمیت بالینی را دارد.

در این ابتدا نسخه اصلی ابزار با روش ترجمه باز ترجمه به زبان فارسی ترجمه شد. آن گاه نسخه ترجمه شده در اختیار متخصصان قرار گرفته با توجه نظرات اصلاحی ایشان در محتوا و ساختار پرسشنامه، مراحل بررسی خصوصیات روان سنجی آن انجام شد.

پس از این مرحله با انجام آزمون های روایی (محتوایی و ساختاری) و پایایی، نسخه فارسی پرسشنامه ارزیابی جو سازمانی از لحاظ آمادگی برای استقرار حاكمیت بالینی (CGCQ) با 56 گویه و در 7 حوزه عاملی مورد تایید قرار گرفت.

نسخه فارسی پرسشنامه ارزیابی جو حاكمیت بالینی قابلیت سنجش آمادگی بیمارستان های ایرانی برای اجرای برنامه های حاكمیت بالینی را دارد.

به این ترتیب می توان از این دستاورد برای پژوهش های بزرگ آینده استفاده بهینه کرد زیرا استفاده از کی پرسشنامه به زبان فارسی می تواند تاثیری به سزا بر روی میزان درک کاربر از پاسخ ها داشته باشد و در صورتی که این پرسشنامه توسط متخصصان به عنوان یک نمونه با کیفیت مشخص شده باشد، آنگاه می توان انتظار بازدهی بسیار بالایی را از آن داشت.

منبع: مسلم شریفی، محمد عرب، بهمن خسروی، روزبه هژیری، 1394. تدوین و روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه جو سازمانی حاكمیت بالینی الگوی فریمن (CGCQ)، مجله پایش، سال چهاردهم، شماره 5 (پیاپی 93).

لینک منبع

نظرات شما

[کد امنیتی جدید]