کد خبر : 22985 شنبه 07 آذر 1394 - 08:00:20
انسان-ها-در-چه-شرایطی-راستگو-تر-هستند-؟

پژوهشی در روانشناسی راستگوئی و تقلب

انسان ها در چه شرایطی راستگو تر هستند ؟

سیناپرس: پژوهشگران در مطالعات خود دریافتند که احتمال راستگوئی افراد در شرایط پرسش مستقیم بیشتر بوده و همچنین افراد دروغگو به نسبت افراد درستکار پیش از پاسخ به سوالات ، کمی مکث کرده و با تامل بیشتری پاسخ می دهند .

افرادی که قصد فریب کاری و پنهان کردن حقیقت را دارند به طور معمولا با مکث و تامل بیشتری به سوالات پرسیده شده پاسخ می دهند و بالعکس افرادی که صادقانه برخورد می کنند ، با سرعت بیشتری پاسخ های خود را ارائه خواهند کرد که دلیل این موضوع نوعی منازعه و ستیز روان شناسانه در ذهن افرادی است که قصد فریب داشته و نمی خواهند صادقانه برخورد کنند .

مطالعات جدید پژوهشگران نشان می دهد که انسان ها در شرایطی که در موقعیت تضادهای اخلاقی قرار بگیرند ، بیشتر راستگو خواهند بود . برای نمونه اگر اطلاعات درآمدی افراد به طور خودکار وارد اظهارنامه مالیاتی شده و این اطلاعات اشتباه باشند ، احتمال تصحیح آن از سوی افراد غیر محتمل تر خواهد بود .

در همین رابطه دکتر  نینا مازار Nina Mazar استاد دانشکده مدیریت در دانشگاه تورنتو University of Toronto  در  کشور کانادا اعلام کرد : " ما فکر نمی کنیم که یک راه حل برای تمام شرایطی که انسان در آن وسوسه می شود تا غیر صادقانه برخورد کند  وجود داشته باشد اما ما قطعا از تحقیقات پیشین می دانیم که مردم تمایل بیشتری به پذیرش شرایط موجود دارند . "

این پژوهشگران به عنوان بخشی از پروژه تحقیقاتی خود ،  اقدام به بررسی و سنجش این موضوع کردند که مردم چگونه در شرایط و سناریو های مختلفی که به مسایل مالی آن ها مربوط است و شرایط پیش آمده به پاسخ های آن ها بستگی دارد ، رفتارهای متفاوتی از خود بروز می دهند ؟

در این مطالعات مشخص شد که احتمال تقلب و عدم اظهار واقعیت توسط  افراد در هنگامی که به صورت خودکار برای آن ها اشتباهی مالی ثبت شده که به نفعشان است ،  بیشتر بوده و اگر از ان ها به صورت مستقیم سوال پرسیده شود ، احتمال راست گوئی بیشتری وجود دارد .

موضوع جالب توجه در این مطالعات این بود که افرادی که قصد فریب کاری و پنهان کردن حقیقت را دارند به طور معمولا با مکث و تامل بیشتری به سوالات پرسیده شده پاسخ می دهند و بالعکس افرادی که صادقانه برخورد می کنند ، با سرعت بیشتری پاسخ های خود را ارائه خواهند کرد که دلیل این موضوع نوعی منازعه و ستیز روان شناسانه در ذهن افرادی است که قصد فریب داشته و نمی خواهند صادقانه برخورد کنند .

منبع

نظرات شما

[کد امنیتی جدید]