در فصلنامه روانشناسی تحولی منتشر شد:

اثر بازی های ایفای نقش بر خلاقیت هیجانی كودكان

کد خبر : 22142 شنبه 30 آبان 1394 - 16:50:18

پژوهشگران ایرانی به تازگی در تحقیقات خود به تاثیر بسیار بالای بازی های ایفای نقش بر خلاقیت هیجانی و شناختی كودكان پی برده اند.

خلاقیت هیجانی در کودکان از جمله مواردی است که شاید آموزش آن کمتر مد نظر قرار گرفته و به آن توجه می شود. به همین دلیل نیز پژوهشگران ایرانی در یک تحقیق ویژه، این موضوع را دستمایه بررسی های تخصصی خود قرار داده اند. این پژوهش با هدف تعیین تاثیر بازی های ایفای نقش بر خلاقیت شناختی و هیجانی كودكان مقطع ابتدایی انجام شد.

بر اساس یافته های پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت بازی ایفای نقش یك فعالیت مرجح برای ارتقای خلاقیت كودكان است.

برای انتخاب نمونه، نخست به چهار منطقه از مناطق 14 گانه شهر اصفهان برای شركت در دوره های افزایش خلاقیت آگهی داده شد. سپس 30 نفر از كودكان 7 تا 12 سال كه ملاك های ورود را داشتند، به عنوان نمونه انتخاب و به تصادف در دو گروه بازی ایفای نقش و كنترل قرار گرفتند.

بازی های ایفای نقش به صورت گروهی و در 10 جلسه 90 دقیقه ای اجرا شد. اثربخشی بازی ها با استفاده از آزمون خلاقیت تورنس (1974) و آزمون خلاقیت هیجانی آوریل (1999) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری نشان دادند این بازی ها می توانند نمره های افراد را در دو مقیاس خلاقیت شناختی (سیالی و ابتكار) و دو مقیاس خلاقیت هیجانی (آمادگی و نوگرایی) افزایش دهند.

به این ترتیب می توان گفت که بر اساس یافته های پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت بازی ایفای نقش یك فعالیت مرجح برای ارتقای خلاقیت كودكان است.

منبع: زهره علاء الدینی، مهرداد كلانتری، محمدباقر كجباف، حسین مولوی، 1394، تاثیر بازی های ایفای نقش بر خلاقیت هیجانی و شناختی كودكان. فصلنامه روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، سال دوازدهم، شماره 45.

لینک منبع

هرگونه کپی برداری و انتشار مطالب از خبرگزاری بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.
نظرات شما

نظرات شما

متن *

[کد امنیتی جدید]