کد خبر : 21797 یکشنبه 08 آذر 1394 - 11:19:46
تاثیر-منابع-غذایی-مختلف-بر-خصوصیات-گوجه-فرنگی

در نشریه علوم باغبانی منتشر شد:

تاثیر منابع غذایی مختلف بر خصوصیات گوجه فرنگی

سیناپرس: پژوهشگران دانشگاه فردوسی مشهد در تحقیقات خود به بررسی تاثیر منابع تغذیه ای مختلف بر خصوصیات كمی و كیفی گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.) در یك نظام زراعی اكولوژیك پرداخته و نتایج این تحقیق را به عنوان یک مقاله علمی منتشر کرده اند.

به منظور بررسی اثر كودهای مختلف بر خصوصیات كمی و كیفی گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.)، آزمایشی در سال زراعی 88-1387 به صورت كرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوك های كامل تصادفی با سه تكرار در مزرعه تحقیقاتی دانشكده كشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد.

تمامی كودهای بیولوژیك و شیمیایی مورد استفاده در آزمایش میزان لیكوپن را نسبت به شاهد افزایش دادند، به طوری كه بیشترین میزان لیكوپن در كود بیولوژیك بیوفسفر (38/ 2 میلی گرم در 100 گرم نمونه) به دست آمد

كود مرغی (صفر و 20 تن در هكتار) و 5 نوع كود مختلف (شامل: كودهای بیولوژیك نیتروكسین (A) (دارای باكتری های Azotobacter sp؛ و Azospirillum sp.) و باكتری های حل كننده فسفات (B) دارای باكتری های Bacillus sp؛ و Pseudomonas sp.)، A B)، مخلوط كود شیمیایی نیتروژن و فسفر و شاهد (عدم استفاده از كود) به ترتیب به عنوان فاكتور اصلی و فرعی مد نظر قرار گرفتند.

نتایج آزمایش حاكی از آن بود كه كاربرد كود مرغی موجب افزایش 15 درصدی عملكرد كل نسبت به عدم كاربرد كود مرغی شد. با توجه به نتایج آزمایش بیشترین و كمترین مقدار ویتامین ث به ترتیب در تیمارهای كود بیولوژیك نیتروكسین (44/ 11 میلی گرم در 100 گرم نمونه) و كود شیمیایی (40/ 7 میلی گرم در 100 گرم نمونه) مشاهده شد.

تمامی كودهای بیولوژیك و شیمیایی مورد استفاده در آزمایش میزان لیكوپن را نسبت به شاهد افزایش دادند، به طوری كه بیشترین میزان لیكوپن در كود بیولوژیك بیوفسفر (38/ 2 میلی گرم در 100 گرم نمونه) به دست آمد. نتایج آزمایش بیانگر آن بود كه وزن میوه در بوته در چین اول به مقدار قابل توجهی (61 درصد) بیشتر از چین دوم بود.

منبع: محمد بهزاد امیری، علیرضا كوچكی، مهدی نصیری محلاتی، محسن جهان، 1394، تاثیر منابع تغذیه ای مختلف بر خصوصیات كمی و كیفی گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.) در یك نظام زراعی اكولوژیك. نشریه علوم باغبانی، سال بیست و نهم، شماره 2.

لینک منبع

هرگونه کپی برداری و انتشار مطالب از خبرگزاری بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.
نظرات شما

[کد امنیتی جدید]