پیشنهاد محققان کشور؛

رفع آرتروز زانو با لیزر درمانی

کد خبر : 117322 شنبه 25 اردیبهشت 1400 - 10:28:20

آرتروز زانو، مشکل بسیار شایعی در میان افراد مختلف به ویژه سالمندان است که اغلب، آنان را به شدت آزار می‌دهد. محققان کشورمان در مروری پژوهشی، پدیده لیزر درمانی را به عنوان روشی مناسب برای درمان این بیماری توصیه کرده‌اند.

به گزارش سیناپرس، بــه روند تخریب غضروف مفصلــی، اسـتئوآرتریت یا آرتروز می گویند. اسـتئوآرتریت زانو یکی از مشکلات شایع اسکلتی عضلانی است. این بیماری رایج‌ترین اختلال مفصلی در دوره ســالمندی است و ایــن بیماران را دچــار ناتوانی‌ های فیزیکی بســیاری می‌کند.

بیماری مورد اشاره هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و روانی بسیاری را دربردارد و اصلی‌ترین شــاخص ناتوانی در بیماران مبتلا به آن، درد اســت. از دیگر فاکتورهای مرتبط با ناتوانی در این بیماران می‌توان افزایش سن، کاهش ســطح وضعیت آموزشی، چاقی، جنســیت و ضعف عضله چهارسر را نام برد.

اســتئوآرتریت زانو به بیان محققان می‌تواند باعث درد، ســفتی، تورم، بی‌ثباتی مفصلــی و ضعف عضلانی شــود. آسیب‌شناسی دقیق اســتئوآرتریت مشخص نیســت، اما هدف از درمان، کاهش علامت‌های کلینیکال آن است. به گزارش سیناپرس، درمان‌های این بیماری شــامل طیفی از درمان‌های فیزیوتراپی، وسایل ارتوپــدی، جراحی و اقدامات دارویی هستند. درمان‌های فیزیوتراپی نقش مهمی در ایــن میان ایفا می‌کنند. اهــداف فیزیوتراپی در درمان اســتئوآرتریت زانو شامل آموزش، افزایش قدرت عضلات، کاهش درد، افزایــش دامنه حرکتی مفاصل، بهبود عملکرد، جابجایی، تشــویق بــه انجام ورزش و کاهش تورم هستند.

با این همه، محققانی از دانشگاه علوم پزشــکی تهران تأثیر روشی نوین را در درمان این مشکل عمومی سالمندان مطرح نموده‌اند. آن‌ها در مطالعه ای پژوهشی، تأثیر لیزردرمانی را در درمان استئوآرتریت زانو در یک بررسی مروری سیستماتیک، مورد بحث قرار داده‌اند.

در این مطالعه تجزیه و تحلیل مقالات و مطالعات مرتبط با موضوع فوق با جست‌وجوی جامع در پایگاه‌های PubMed، Scopus، Clinical Key، Google Scholar، Web of Science و Embase از سال ۲۰۰۰ تا ژانویه 2020 انجام گرفته است.

یافته‌های این بررسی نشان می‌دهند که درد و همچنین عملکرد حرکتی بیماران در همه مطالعات بعد از درمان با لیزر نسبت به قبل از درمان بهبود قابل توجهی داشته است.

به گفته سیامک بشردوست تجلی، اســتادیار و پژوهشگر گــروه فیزیوتراپــی دانشــکده توان‌بخشی دانشگاه علوم پزشــکی تهران و همکارش، «با بررســی مطالعات کارآزمایی بالینی موجود می‌توان نتیجه گرفت که لیزر پرتوان تأثیر بالایی در کاهش درد و ناتوانی بیماران با اســتئوآرتریت زانــو در کوتاه‌مدت و همچنیــن بلندمدت دارد».

آن‌ها اظهار داشته‌اند: «به طور کلی، روش‌های فیزیوتراپی رایج مورد اســتفاده برای چنین مشکلی شامل اینترفرنشیال، تنس، مگنت تراپی، جریان‌های دیاداینامیک، اولتراســوند و لیزر هستند. اما در این میان، لیزردرمانی یک روش فیزیوتراپی غیرتهاجمی است که در درمان طیف وسیعی از اختلالات اســکلتی عضلانی کاربرد دارد».

به گزارش سیناپرس، طبق این یافته‌ها، مزیت این نوع لیزردرمانی، عمق نفوذ بالاتر آن است که قابلیت اســتفاده از این نوع روش درمانی را در قسمت‌های عمیق و مفاصل بزرگ فراهم می‌آورد.

با این حال، بشردوست تجلی و همکارش معتقدند: «باوجود اثرات مناســب لیزردرمانــی بر درد و عملکرد بیمــاران، اثر این پرتوهــا بر روی تغییرات ساختاری و جلوگیری از تخریب غضروف مفصلی نامشخص است و نیاز به پژوهش‌های بیشتر دارد».

این یافته‌ها را نشریه «لیزر در پزشکی» منتشر کرده است. این نشریه به صورت فصل نامه توسط مرکز تحقیقات لیزر در پزشکی جهاد دانشگاهی منتشر می‌گردد.

گزارش: محمدرضا دلفیه

 

هرگونه کپی برداری و انتشار مطالب از خبرگزاری بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.
نظرات شما

نظرات شما

متن *

[کد امنیتی جدید]