محققان ایرانی بررسی کردند؛

کدام پارک ها امن هستند ؟

کد خبر : 114271 جمعه 08 اسفند 1399 - 11:45:10

در پژوهش جالبی که نتایج آن اخیراً منتشر شده است، محققان کشور انتظارات مردم را از یک پارک امن مورد بررسی قرار داده و به نتایجی دست یافته اند که توجه به آن ها می تواند خیال مردم را از بابت امنیت پارک ها راحت تر نماید.

به گزارش سیناپرس، پارک ها بخشی از فضاهای شهری هستند که به نوعی بازگوکننده زندگی جمعی انسان ها به حساب می آیند. طراحی پارک های شهری باید با خواسته  ها و سلیقه  های طبقات مختلف اجتماعی هماهنگ باشد و بتواند آرامش، آسایش و زیبایی را برای همه طبقات شهری فراهم کند. امروزه با گسترش شهرنشینی، نیاز به ایجاد فضاهای سبز در شهرها بیشتر احساس می  شود.

اندیشمندان، یکی از مؤثرترین راه های مقابله با معضلات شهرنشینی را تقویت رابطه انسان شهرنشین با طبیعت دانسته اند؛ رابطه  ای که در زندگی شهری تا حدودی گسسته شده است.

پارک های شهری به بیان متخصصان ازجمله فضاهایی هستند که در برنامه  ریزی و طراحی آن  ها توجه به ویژگی  های مخاطب لازم است. ازآنجایی  که روان شناسی محیط، جایگاه مهمی در مطالعه تعامل میان انسان و محیط دارد، مخالف روش  هایی است که محیط یا افراد را به  صورت موجودیت جداگانه بررسی کند.

ازاین  رو این علم معتقد است، برای درک مشکلات محیطی باید به وابستگی ارتباط توجه کرد. مفهوم رضایت مندی بر دامنه گسترده  ای از تمایلات و مطلوبیت  ها برای رفع نیازهای پایه و متعالی انسان اشاره دارد. به گزارش سیناپرس، درواقع مطلوبیت یک فضای شهری به توانایی پاسخگویی فضا به نیازهای استفاده  کنندگان آن بستگی دارد. لذا برای ساختن فضایی به این منظور، مهم است که از مشارکت و نقش استفاده کنندگان در برنامه  ریزی و طراحی این فضاها استفاده شود.
این موضوع بهانه ای شده تا دو تن از محققان کشور از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران اقدام به انجام پژوهشی جالب کنند که در آن به بررسی شاخص  های امنیت در پارک  های شهری از دیدگاه کاربران پرداخته شده است.
این پژوهش با استفاده از پرسشنامه  های خاص تهیه شده توسط پژوهشگران، در پارک  های شهر بابل و با مشارکت 175 نفر از کاربران بالای پانزده سال در این پارک  ها انجام شده است.

محققان، شاخص  های امنیت را بر اساس رویکردی علمی موسوم به CPTED یا «پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی» بررسی کرده اند.
نتایج بررسی  های این پژوهش که در فصل نامه «علوم و تکنولوژی محیط زیست» وابسته به انجمن متخصصان محیط زیست ایران منتشر شده، نشان داده  اند که ارتباط معنادار و قابل توجهی بین امنیت پارک از دید مردم با عوامل زیبایی  شناسی، معنا داشتن و تجمیع پذیری وجود دارد.
طبق گفته جمال  الدین مهدی نژاد، دانشیار و محقق دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران و همکارش، «شاخص  های مطرح  شده در عامل امنیت با درجه بندی  های متفاوتی بر آن تاثیرگذارهستند. همچنین متغیرهای سن، وضعیت تأهل، میزان تحصیلات و وضعیت شغلی بر میزان میانگین رضایتمندی از امنیت تاثیرگذاربوده است. به گزارش سیناپرس، به گونه ای که افراد با میانگین سنی بالاتر، متأهل، دارای تحصیلات دیپلم و خانه  دار نسبت به دیگر گروه  ها در زیرمجموعه خود انتظارات بالاتری برای دستیابی به امنیت دارند».

آنها معتقدند: «ایمنی بالای وسایل بازی کودکان و دیگر مبلمان، بالاترین اهمیت را در دیدگاه زنان و مردان مشارکت کننده در این تحقیق داشته است که نشان از لزوم توجه بیشتر دست اندرکاران به آن دارد.به گزارش سیناپرس، همچنین به طور کلی عامل امنیت عمومی از دیدگاه کاربران نسبت به بقیه عامل  ها دارای اهمیت بیشتری است، زیرا حداقل انتظاری که از هر فضا از سوی کاربر می  رود، امنیت آن فضا است».

بدون تردید نتایج این پژوهش می  تواند به مدیران، برنامه  ریزان و طراحان شهری در پیاده  سازی الگوهای مناسب برای ایجاد پارک های شهری ایمن که منطبق بر ترجیحات کاربران باشد، کمک کند تا بتوانند با درنظرگرفتن خواسته  ها و اولویت  های هر گروه فضاهایی مطابق با احتیاجات کاربران را اجرا کنند.

گزارش: نداجوادهراتی

 

هرگونه کپی برداری و انتشار مطالب از خبرگزاری بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.
نظرات شما

نظرات شما

متن *

[کد امنیتی جدید]