مروری بر یافته های یک تحقیق؛

با سرطان پستان سازگار شویم

کد خبر : 113437 شنبه 25 بهمن 1399 - 09:16:09

سرطان پستان، بیماری کشنده ای است که در صورت توجه به موقع، می تواند به مبتلایانش فرصت بیشتری برای زندگی بدهد. محققان کشور برای سازگار شدن افراد مبتلا به این بیماری با آن، نکاتی را برشمرده و بر اهمیت آن ها تاکید کرده اند.

به گزارش سیناپرس، امروزه با تغییرات در سبک زندگی جوامع، الگوی ابتلا به بیماری  ها تغییر کرده است و درنتیجه بیماری  های مزمن، مهم  ترین مشکلات سلامتی و روان  شناختی جوامع محسوب می شوند که خود منابع عمده تنش تلقی شده و هزینه های اقتصادی زیادی را بر جامعه تحمیل می کنند.

این بیماری ها انواع متعددی دارند، ولی یکی از مهم ترین آن ها سرطان است. بیماری سرطان یکی از معضلات و مسائل اساسی بهداشتی در جهان محسوب می شود که با تهدید سلامتی و زندگی فعال، خسارت  های فردی، خانوادگی و اجتماعی متعددی در ابعاد جسمی، روانی و معنوی انسان در سنین مختلف ایجاد می  کند.
از میان انواع سرطان، سرطان پستان به گفته محققان یک بیماری شایع، بدخیم و پیش  رونده است که بر جنبه  های مختلف زندگی فرد تأثیر می  گذارد.

این سرطان شایع  ترین نوع سرطان در بین زنان در سراسر جهان است و 25 درصد از سرطان های زنان را به خوداختصاص داده و مطابق با بررسی  های صورت گرفته 11 درصد تمامی موارد سرطان  ها را در برمی  گیرد.به گزارش سیناپرس، در ایران نیز بر اساس آخرین آمار مرکز تحقیقات سرطان، سالیانه حدود 8500 مورد جدید سرطان پستان در کشور ثبت می  شود و 1400 نفر به دلیل ابتلا به سرطان پستان فوت می  کنند. لذا آموختن نحوه سازگاری با این بیماری از اهمیت زیادی برخوردار است.

در این راستا، دو نفر از محققان دانشگاه تهران تحقیقی را انجام داده  اند که در آن از طریق یک مرور نظام  مند، به بررسی سازگاری با بیماری سرطان پستان از جنبه  های روانی و اجتماعی پرداخته شده است.

برای انجام این مطالعه، مرور نظام  مند متون پژوهشی با جستجوی در پایگاه  های داده  های الکترونیکی مختلفی شامل پایگاه اطلاعات علمی google scholar, pubmed, sciencedirect, SID, Proquest, Ovid انجام شده و نتایج به دست آمده، تجزیه و تحلیل شده  اند.
بر اساس یافته  های این مطالعه، مطالعات انجام شده مختلف، سازگاری را به  عنوان عاملی مهم در افزایش کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سرطان پستان معرفی کرده  اند.

به گفته رضا پورحسین، دانشیار و پژوهشگر دانشگاه تهران و دیگر همکارش در این مطالعه، «پژوهش  ها نشان دادند که عواملی از قبیل معنویت و مذهب، راهبردهای مقابله  ای کارآمد، هوش اجتماعی، هوش هیجانی، حمایت ادراک  شده اجتماعی، وضعیت تأهل، روابط بین زن و شوهر، سابقه ابتلا به سرطان در خانواده، افسردگی قبل از بیماری و همچنین خودکارآمدی با میزان سازگاری در زنان مبتلابه سرطان پستان ارتباط قابل توجهی دارند».
آن ها می گویند: «سازگاری در سرطان به مجموعه نگرش  ها و عملکردهایی اطلاق می  گردد که فرد برای بقاء سلامت، تندرستی، احساس خوشبختی و غلبه بر استرس  هایی که به علت ابتلا به سرطان ایجاد می  گردد، اتخاذ می  کند. به گزارش سیناپرس،  افراد از طرق گوناگون سازگاری را ایجاد می  کنند. این بیماران برای بازگشت به زندگی عادی خود نیازمند کمک  هایی جهت سازگاری و برآورده شدن نیازهای مختل شدة خویش هستند».

طبق یافته  های این تحقیق، سازگاری با بیماری، مفهومی پیچیده است که تحت تأثیر عوامل فردی مانند عوامل جسمی، روانی، رفتاری، شناختی و عوامل محیطیی و اجتماعی و نیز اثرات متقابل آن  ها قرار دارند و سازگاری در هر بعد می  تواند سازگاری در سایر ابعاد را تسهیل نموده و یا از آن جلوگیری  کند.

به اعتقاد پورحسین و همکارش، «بنابراین، سازگاری با بیماری نیازمند توجه به عوامل مؤثر آن است. به عبارت دیگر، اتخاذ رویکرد کل نگری، قدرت تبیین الگوهای سازگاری با بیماری را افزایش می  دهد. در این راستا، شناخت کافی رواشناسان از الگوهای متفاوت سازگاری با بیماری جهت برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی اقدامات درمانی جهت سازگاری با بیماری ضروری است».

این محققان که یافته  های پژوهشی خود را در فصل نامه «رویش روانشناسی» منتشر کرده اند، طراحی برنامه های مدون آموزشی و تهیه بسته  های آموزشی متنوع برای بیماران و مراقبین این بیماران را جهت افزایش حمایت اجتماعی و کمک به سازگاری بهتر در آن  ها به عنوان یک ضرورت ذکر کرده  اند.

گزارش: محمدرضا دلفیه

 

هرگونه کپی برداری و انتشار مطالب از خبرگزاری بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.
نظرات شما

نظرات شما

متن *

[کد امنیتی جدید]