بازخواني جايگاه ارزشي ديوارنگاره ها در روند ثبت ميراث معماري ايران و جهان

سیناپرس: "بازخواني جايگاه ارزشي ديوارنگاره ها در روند ثبت ميراث معماري ايران و جهان" پدرام بهنام, جبل عاملي عبداله, حسيني بهشاد  در اخرین شماره از نشریه مرمت و معماري ايران (مرمت آثار و بافت هاي تاريخي فرهنگي) -بهار و تابستان 1393 , دوره  4 , شماره  7 – منتشر شده است.

مقاله حاضر در جست و جوي نقش ديوارنگاره ها و ميزان تاثير بخشي آن ها در فرايند ثبت ميراث جهاني غيرمنقول است. ميراث جهاني غيرمنقول مورد نظر در اين پژوهش، هم اثر معماري حامل نقاشي ديواري مي تواند باشد و هم آن که خود ديوارنگاره به صورت مستقل ثبت گردد. جايگاه ارزشي ديوارنگاره ها از هر سبک و سياقي که باشند، مشخص کننده اهميت اين موضوع است.

از آنجا که نمونه هاي ديوارنگارها ي که نقشي بنيادين را در نامزدي و سپس کسب امتياز ميراث جهاني داشته اند کم نيستند، در پژوهش حاضر که رويکردي توسعه اي دارد، با تعمق در پرونده هاي ثبتي آن ها و تحليل کيفي و کمي (توصيفي و مقايسه اي) رويکردهاي در نظر گرفته شده از سوي کميته ميراث جهاني در پرونده هاي آثار غيرايراني و نمونه هاي ايراني، اين نمونه ها بررسي شده اند. اين رويکردها دربردارنده ديدگاه هايي است که کميته ميراث جهاني درباره ديوارنگاره هاي موجود در بناهاي مختلف به آن ها توجه کرده است.

در اين راستا در نمونه هاي ايراني ثبت نشده، ديوارنگاره هايي ديده مي شوند که به دليل دارابودن ارزش هاي خاص خود اهميتي کمتر از نمونه هاي ثبت شده جهاني ندارند و مي توانند با رعايت تمهيداتي از مراجع ذي ربط، نقشي اساسي براي ثبت آثار معماري کشور در فهرست ميراث جهاني داشته باشند.

اگرچه ديوارنگاره را بايستي جزئي جدايي ناپذير از يک کالبد معماري دانست اما خود ديوارنگاره قادر است به عنوان يک اثر يادماني و عامل بالقوه ارزشي، آنچنان اهميت يابد که نه تنها بار ارزشي سازه معماري حامل خود را بر دوش کشد بلکه خود نيز، اثري مستقل براي ثبت يک اثر غيرمنقول در فهرست ميراث جهاني باشد. از همين رو، در رويکردي نوين براي ارزش گذاري ديوارنگاره هاي ايراني، 9 عامل ارزشي معرفي و تفسير گرديده اند

برای مشاهده متن کامل این مقاله و دیگر مقالات منتشر شده در اخرین شماره از نشریه مرمت و معماري ايران (مرمت آثار و بافت هاي تاريخي فرهنگي) -بهار و تابستان 1393 , دوره  4 , شماره  7 –اینجا را ببینید.

No tags for this post.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا