سطح درآمد و محل زندگی، تعیین کننده سرطان کبد!

سرطان و قصه پرغصه جیب خالی

کد خبر : 108656 دوشنبه 05 آبان 1399 - 10:14:02

یافته های یک مطالعه جالب که توسط محققان آمریکایی انجام شده است، نشان از آن دارد که سطح درآمد افراد و محلی که در آن زندگی می کنند، تأثیر معنی داری بر زمان تشخیص سرطان کبد و مرگ و میر ناشی از آن دارد.

تجزیه و تحلیل اطلاعات یک پایگاه داده بزرگ سرطان در ایالات متحده آمریکا نشان می دهد که بیماران مبتلا به سرطان کبد که از مناطق روستایی و خانوارهای کم درآمد هستند، اغلب در زمان تشخیص بیماری، اوضاع بدتری داشته و در مقایسه با سایر بیماران با خطر مرگ بیشتری روبرو هستند.

غربالگری سرطان کبد برای تشخیص تومورها در مراحل اولیه تأثیر بسیاری در یافتن درمان های مؤثر دارد. در همین راستا و برای بررسی تأثیر عوامل مختلف بر میزان پیشرفت بیماری و وضعیت زنده مانی بیماران مبتلا به سرطان کبد، محققان دانشگاه استنفورد و متخصصانی از مرکز دیگر این کشور، پایگاه داده سرطان موسوم به SEER را که اخیراً توسط انستیتوی ملی سرطان این کشور به روز شده است، مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.

این پایگاه داده شامل اطلاعاتی از 21 منطقه مختلف ایالات متحده است که وضعیت حدود 35 درصد از جمعیت ایالات متحده را نشان می دهد.

یافته های این تحقیق که در نشریه CANCER که توسط انجمن سرطان آمریکا (ACS) منتشر شده اند، نشان می دهند که از سال 2004 تا 2017، حدود 83 هزار فرد بزرگ سال مبتلا به سرطان کبد وجود داشته است که از این تعداد نزدیک به نصف، در زمان تشخیص تنها به صورت موضعی دچار بیماری بوده اند؛ ولی حدود 14 درصد دچار وضعیت پیشرفته این بیماری بوده اند.

این تیم دریافت که در مقایسه با بیماران حاضر در مناطق بزرگ که جمعیتی بیش از 1 میلیون نفر دارند، بیماران مناطق روستایی، 10 درصد بیشتر احتمال ابتلا به سرطان کبد پیشرفته در زمان تشخیص داشته و 5 درصد نیز از احتمال مرگ بالاتری برخوردار هستند.

همچنین بر اساس این یافته ها، در مقایسه با بیمارانی که درآمد خانگی سالانه آن ها حداقل 70 هزار دلار بوده است، بیماران با درآمد خانگی سالانه زیر 40 هزار دلار، 15 درصد احتمال بیشتر برای ابتلا به سرطان پیشرفته در زمان تشخیص و 23 درصد نیز احتمال مرگ بیشتری دارند.

این محققان اظهار داشته اند: «در رابطه با این نتایج ما این فرضیه را مطرح می کنیم که بیمارانی که در مناطق روستایی کمترتوسعه یافته و همچنین در خانواده های کم درآمد زندگی می کنند، احتمالاً نابرابری بیشتری را در مراقبت های بهداشتی تجربه کرده و از دسترسی بهینه به مراقبت های کیفیت بالای مربوط به بیماری کبد از جمله دریافت به موقع نظارت بر سرطان کبد و دسترسی به متخصصان مربوطه برخوردار نیستند».

به گفته آن ها، «مطالعه ما بر نیاز به تمرکز بر درک عوامل محرک نتایج بد سرطان کبد را در میان جمعیت های کم برخوردار و آسیب پذیر، از جمله در مناطق جغرافیایی روستایی یا در میان خانوارهای کم درآمد تأکید می کند».

این محققان اظهار امیدواری کرده اند که یافته هایشان، آگاهی عمومی را در مورد چالش ها و منابع محدودی که به مراقبت های بهینه بیماری کبدی توسط بیماران برآمده از خانواده های کم درآمد و روستایی تجربه می شود، افزایش دهند.

گفتنی است، ماه اکتبر که آخرین روزهای آن را سپری می کنیم، به عنوان ماه آگاهی از سرطان کبد شناخته می شود.

مترجم: محمدرضا دلفیه

نظرات شما

نظرات شما

متن *

[کد امنیتی جدید]