توسط پژوهشکده فناوری اطلاعات جهاد دانشگاهی ؛

اجرای پیمایش ملی ارزیابی شکاف دیجیتالی جنسیتی با تمرکز بر بانوان

کد خبر : 108652 یکشنبه 04 آبان 1399 - 13:12:00

این طرح با محوریت گروه پژوهشی توسعه مدل‌های کسب‌وکار در حوزه IT و با همکاری معاونت فرهنگی سازمان جهاد خواجه نصیر و گروه پژوهشی توسعه سیستم‌های اطلاعاتی پیشرفته پژوهشکده انجام می شود.

طرح «مشاوره و اجرای پیمایش ملی ارزیابی شکاف دیجیتالی جنسیتی با تمرکز بر بانوان»، توسط پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران با همکاری پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاددانشگاهی و معاونت فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی خواجه نصیرالدین طوسی در حال انجام است.

قرارداد پروژه «مشاوره و اجرای پیمایش ملی ارزیابی شکاف دیجیتالی جنسیتی با تمرکز بر بانوان» توسط پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و در راستای اجرای پژوهش «تدوین نقشه ملی و بسته سیاستی اولویت‌های بخشICT  برای توانمندسازی زنان» با پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاددانشگاهی منعقد شد.

مهندس وحید ضرابی، مدیر این پروژه اظهار کرد: این طرح با محوریت گروه پژوهشی توسعه مدل‌های کسب‌وکار در حوزه IT و با همکاری معاونت فرهنگی سازمان جهاد خواجه نصیر و گروه پژوهشی توسعه سیستم‌های اطلاعاتی پیشرفته پژوهشکده انجام می شود.
هدف از این طرح، ارزیابی وضعیت دسترسی و میزان استفاده از خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات زنان در سطح شهرها و روستاهای استان‌های مختلف کشور است. بررسی و شناسایی ظرفیت‌ها و فرصت‌ها در حوزه ICT برای حل چالش‌ها و افزایش توانمندی بانوان در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و ارائه بسته‌های سیاستی بر حسب شرایط و ظرفیت‌های هر منطقه و استان با محوریت اشتغال‌زایی و بهبود زندگی اقتصادی و معیشتی زنان از دیگر اهداف این طرح است.

به این منظور، ضمن طراحی مدل نظری پژوهش و تدوین پرسشنامه متناظر، ۴۰۰۰ نمونه از میان استان‌های کشور به طریق پیمایش تلفنی تکمیل و سپس تحلیل خواهد شد. این پروژه به مدت سه ماه از ابتدای آبان ۹۹ و طی چهار فاز انجام خواهد شد.

نظرات شما

نظرات شما

متن *

[کد امنیتی جدید]