کد خبر : 104153 شنبه 21 تیر 1399 - 09:59:24
پژوهشگران-فرهیخته-گرنت-دریافت-می-کنند

در دانشگاههای علوم پزشکی؛

پژوهشگران فرهیخته گرنت دریافت می کنند

هشتمین فراخوان گرنت پژوهشگر فرهیخته منتشر شد و متقاضیان می توانند از اول مرداد طرح های خود را ارسال کنند.

موسسه ملی توسعه تحقیقات پزشکی ایران (NIMAD) در هشتمین فراخوان خود شرایط گرنت پژوهشگر فرهیخته را اعلام کرد. مهلت دریافت طرح‌های گرنت پژوهشگر فرهیخته از اول مردادماه تا ۱۵ شهریورماه ۱۳۹۹ است.

گرنت پژوهشگر فرهیخته به منظور تشویق پژوهشگران برتر دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان‌های وابسته به وزارت بهداشت در کشور اعطا می شود. این گرنت به پژوهشگرانی داده می شود که براساس بانک اطلاعاتی Scopus دارای H-Index برابر با ۲۰ و بالاتر (با حذف استنادات خود و مقالات پرنویسنده) باشند. 

شرایط گرنت برای فراخوان مردادماه سال ۱۳۹۹

پژوهشگر باید عضو هیات علمی شاغل در دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور بوده و طبق فهرست سامانه علم‌سنجی اعضای هیات علمی وزارت بهداشت در روز اول مرداد دارای H-Index برابر با ۲۰ و یا بالاتر (با حذف استنادات خود و مقالات پرنویسنده) بر اساس بانک اطلاعاتی Scopus باشد.

فهرست افراد واجد شرایط روز اول مرداد در موسسه ملی توسعه تحقیقات پزشکی ایران (NIMAD) منتشر خواهد شد.

اعتبار گرنت حداکثر مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال به صورت خالص (۲۷۵ میلیون ریال، به صورت ناخالص) است. در هر فراخوان، فقط یک گرنت به هر فرد واجد شرایط اعطا می‌شود.

مدت زمان انجام طرح حداقل یک سال و حداکثر دو سال از تاریخ عقد قرارداد خواهد بود. با توجه به لزوم کسب مجوز کمیته اخلاق برای طرح، زمان شروع فعالیت‌های طرح باید آبان‌ماه ۱۳۹۹ درنظر گرفته شود.

مدت زمان اجرای طرح از لحظه امضای قرارداد محاسبه می‌شود و گزارش نهایی تنها زمانی مورد بررسی قرار می‌گیرد که حداقل ۶۰ درصد از مدت اجرای قرارداد گذشته باشد.

در خصوص مطالعات مرور سیستماتیک/متاآنالیز تنها مرورهای سیستماتیک کاکرین، مشروط به انتشار پروتکل آن در Cochrane Database of Systematic Reviews در سال ۲۰۱۹ و یا ۲۰۲۰ پذیرفته و مورد بررسی قرار می گیرند.

به طور کلی طرح‌های مرتبط با پژوهش در آموزش علوم پزشکی با توجه به همپوشانی اهداف با مؤسسه ملی تحقیقات در آموزش پزشکی (نصر) در این مؤسسه مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.

گرنت مذکور جهت اجرای یک طرح یا پروژه تحقیقاتی مشترک با دانشجو که پایان‌نامه وی نباشد، تخصیص خواهد یافت. دانشجو باید مشغول به تحصیل در دانشگاه‌های علوم پزشکی باشد (دانشجوی دانشگاه های غیر علوم پزشکی و دانشجویان دوره پست داک (Postdoc) واجد شرایط نیستند). چنانچه دانشجو در طول پروژه انصراف دهد یا همکاری نکند، مجری طرح موظف است دانشجوی دیگری را جایگزین کند و مشخصات وی را در همان زمان در اختیار نیماد قرار دهد.

مقاله حاصل از گرنت، باید در یکی از مجلات با ضریب تاثیر (Impact Factor) برابر و یا بیشتر از ۱ منتشر شود. زمان انتشار مقاله، باید حداکثر ۳ سال پس از اعلام تصویب طرح باشد. نام دانشجو به عنوان یکی از نویسندگان مقاله درج شود؛ در غیر اینصورت تخلف محسوب شده و به کمیته اخلاق ارجاع داده می‌شود. در پایان طرح، از دانشجو در مورد فراگیری پژوهشی ایشان در طول انجام طرح، نظرسنجی خواهد شد.

پس از تصویب طرح و عقد قرارداد، ۴۰ درصد به صورت پیش پرداخت و ۶۰ درصد مابقی در یک یا دو نوبت (یک نوبت می‌تواند پس از ۶۰ تا ۷۰ درصد پیشرفت کار و نوبت بعدی پس از ارسال گزارش نهایی باشد یا صرفا در یک نوبت و بعد از ارسال گزارش نهایی) به پژوهشگر فرهیخته پرداخت خواهد شد.

گزارش نهایی طرح می تواند با فرمتی مشابه پایان‌نامه ارائه شود یا فقط Draft مقاله را ارسال کنند. (ارسال Draft مقاله هنگام ارسال گزارش نهایی الزامی است). طرح ارایه شده نباید قبلا اجرا شده و یا مصوبه کمیته اخلاق برای اجرا گرفته باشد.

متقاضی اصلی موظف است در گزارش نهایی و نیز مقاله منتج از طرح نام و شماره گرنت مندرج در قرارداد را ذکر کند. عنوان طرح مذکور پس از تصویب و خلاصه آن پس از ارایه گزارش نهایی در وب‌سایت مؤسسه نیماد ارایه خواهد شد.

هر متقاضی در آن واحد می‌تواند حداکثر دو گرنت پژوهشگر فرهیخته در حال اجرا داشته باشد. اگر متقاضی دو طرح در حال اجرا داشته باشد و جهت استفاده از گرنت جدید قصد ارسال گزارش نهایی یکی از طرح های خود را داشته باشد باید حتما ۲۰ روز قبل از اتمام فراخوان گزارش نهایی را ارسال کند تا ناظر فرصت کافی برای بررسی طرح را داشته باشد.

مشخصات طرح باید به زبان انگلیسی (خلاصه فارسی نیز لازم است) تکمیل شود. هر فرد حداکثر در ۶ طرح در جریان (همه انواع گرنت‌ها) می‌تواند همکاری کند (به عنوان همکار یا متقاضی اصلی).

منبع:مهر

نظرات شما

[کد امنیتی جدید]