کد خبر : 104074 پنج شنبه 19 تیر 1399 - 10:02:35
آیا-خط-مستقیم-زاده-ذهن-انسان-است؟-

نگاهی به پرکاربردترین خط در علم هندسه

آیا خط مستقیم زاده ذهن انسان است؟

سیناپرس: اگرچه مفاهیم هندسه بر مبنای طبیعت شکل گرفته اند اما از نظر علمی و به معنی مطلق می توان ادعا کرد که در طبیعت هیچ چیزی به نام خط مستقیم وجود نداشته و حتی پرتو نور یا لیزر نیز تحت تاثیر نیروهای گرانشی دارای انحنا هستند.

خط مستقیم یا پاره خط مستقیم، یکی از پرکاربرد ترین عناصر هندسه است ولی به باور بسیاری از دانشمندان می توان استدلال کرد که هیچ چیزی به عنوان یک خط مستقیم در طبیعت وجود ندارد زیرا هر خط موجود در طبیعت، اگر به اندازه کافی بزرگنمایی شود، بی نظمی هایی دارد حتی پرتوی از نور لیزر کمی خمیده است زیرا نور توسط میدان گرانشی زمین خم می شود.

دلیل اینکه ما خطوط مستقیم را دوست داریم، خاصیت اساسی جهان است چون در یکی از اصول جهانی، کوتاهترین فاصله بین دو نقطه یک خط مستقیم است و طبیعت نیز از این اصل پیروی می کند. به عنوان مثال عنکبوتها با کشش رشته های تار ابریشمی خود در کوتاهترین مسیر، شبکه تارهای خود را می سازند.

اگر تعریف خود را از خط مستقیم و آنچه در طبیعت وجود دارد به «چیزی که مستقیماً به چشم انسان به نظر می رسد» تغییر دهیم در نتیجه می توانیم خطوط مستقیم زیادی را در طبیعت مانند تنه های درخت، لایه های رسوبی کوه ها، لبه های کریستال و تارهای ابریشمی عنکبوت پیدا کنیم.

دلیل اینکه ما خطوط مستقیم را دوست داریم، خاصیت اساسی جهان است چون در یکی از اصول جهانی، کوتاهترین فاصله بین دو نقطه یک خط مستقیم است و طبیعت نیز از این اصل پیروی می کند. به عنوان مثال عنکبوتها با کشش رشته های تار ابریشمی خود در کوتاهترین مسیر، شبکه تارهای خود را می سازند.

درست است که خطوط منحنی در طبیعت عمومی است اما بسیاری از این موارد فقط گسترش این اصل به فضای سه بعدی است. کوچکترین مساحت برای محصور کردن یک حجم، کره است. بنابراین پیوندهای کششی بین مولکولهای آب در باران، آن را به شکل قطرات کره ای درمی آورد و سلولها برای کاهش میزان غشای سلولی مورد نیاز خود، شکلهای گرد دارند.

مترجم: فاطمه کردی

نظرات شما

[کد امنیتی جدید]