کد خبر : 103697 یکشنبه 08 تیر 1399 - 12:08:24
-اجرای-بسته‌های-اجرایی-تحولی-سند-تحول-آموزش-و-پرورش-مهم-است

وزیر آموزش و پرورش :

اجرای بسته‌های اجرایی تحولی سند تحول آموزش و پرورش مهم است

سیناپرس: وزیر آموزش و پرورش تحول آفرینی، تحقق پذیری، شوق انگیزی، سنجش پذیری، زود بازده بودن، فراگیری و مدرسه محوری را از ویژگی‌های بسته‌های تحولی آموزش و پرورش برشمرد.

 محسن حاجی میرزایی به اهمیت اجرای بسته‌های اجرایی تحولی که منبعث از سند تحول آموزش و پرورش است، اشاره کرد و اظهار داشت: در تدوین بسته‌های اجرایی تحولی ۶ شاخص؛ تحول آفرینی، تحقق پذیری، شوق انگیزی، سنجش پذیری، زود بازده بودن، فراگیری و مدرسه محوری مد نظر بوده است.

وی افزود: هریک از شاخص‌های مطرح شده در بسته‌های تحولی برای آموزش و پرورش معنایی دارد، که این شاخص‌ها و معناهای آن عبارتند از تحول آفرین بودن به معنای قابلیت تغییر روندها و فرآیندهای موجود را به شیوه خلاقانه و نوآورانه دارا بود و دستیابی به آموزش و پرورش و مدرسه در تراز جمهوری اسلامی ایران را تسهیل کند.

وزیر آموزش و پرورش با یادآوری این که تحقق پذیر بودن به معنای با توجه به منابع، امکانات و شرایط موجود، اجرای آن امکان پذیر و اثربخش باشد، یادآور شد: شوق انگیز بودن به معنای ایجاد شور و نشاط و امیدواری در ذینفعان (دانش آموزان، معلمان، خانواده های مسوولین نهادهای فرادستی) کند و قابلیت مشروعیت بخشی به برنامه های تحولی داشته باشد. همچنین سنجش پذیر بودن به معنای برنامه‌ها قابلیت پایش، سنجش (کمی و کیفی) وارزیابی را داشته باشد.

حاجی میرزایی ادامه داد: زود بازده بودن به معنای نتایج حاصله در کوتاه مدت، قابل مشاهده و دستیابی باشد  فراگیر بودن نیز  به معنای این‌که برای حداکثر مدارس و مخاطبان قابلیت اجرا داشته باشد و مدرسه محور بودن به معنای برنامه‌ها معطوف به کانون تعول یعنی مدرسه باشد و نتایج آن به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم فرایند تعلیم و تربیت دانش آموزان را متأثر می کند.

وی عملکرد هر بسته تحولی را به طور مستقیم به عملکرد معاونت‌ها و سازمان‌های مجری وابسته دانست و اظهار داشت: سطح بلوغ سازمانی در گروی عوامل درونی و محیطی متعددی است که مهم ترین آنها سطح شایستگی‌های نیروی انسانی است.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: بنابراین لازم است تمامی مجریان و دست اندرکاران اجرای بسته‌های تحولی، با مبانی نظری سند تحول بنیادین و مفاهیم و آموزه‌های آن، آشنایی دقیق و عمیق داشته باشند و در چارچوب فکری و نظری سند برای اجرای بسته‌های تحولی، و نیز سایر برنامه‌های تحولی، برنامه ریزی و اقدام کند.

نظرات شما

[کد امنیتی جدید]