پرندگانی که به انسان در یافتن عسل کمک می کنند

کد خبر : 1029 پنج شنبه 27 شهریور 1393 - 20:57:07

برای میلیون ها سال، پرنده ای با نام Indicator indicator ، انسان ها را به محل کندوهای عسل بر روی درختان آفریقایی ساوانا، راهنمایی کرده است.

سیناپرس: انسان ها با دنبال کردن این پرنده  که با نام "راهنمای عسل" نیز شناخته می شود به راحتی به سمت کندوهای عسل راهنمایی می شوند.در واقع از آنجاکه این پرنده مستقیما به سمت کندوی عسل پرواز می کند،افرادی که آن را تعقیب می کنند نیز غذای خود را بدست می آورند.

بعد از یافتن کندو، عسل آن استخراج  و کندو  همانجا رها می شود تا پرنده هم بتواند به عنوان پاداش از باقیمانده عسل و کندو تغذیه کند.

گروهی از محققان در تانزانیا، افراد بومی حدزه Hadza را که هنوز گروهی شکار می کنند را دنبال کردند.آنها مشاهده کردند که با کمک پرنده های راهنمای عسل، افراد حدزه در 58% موارد، کندوها را به راحتی پیدا می کنند.

این آمار بیش از دو برابر مواردی است که خود انسان ها به تنهایی به دنبال کندوها رفته اند. با اینکه انسان ها به این پرندگان پاداشی نمی دهند، اما آنها بازهم راه دست یافتن به کندو ها را به انسان ها نشان می دهند.

اما چرا پرندگان در طول این همه سال  کمک کردن به انسان ها را ادامه داده اند؟ محققان براین باورند که تکه هایی از کندو که بر روی زمین می ریزد، برای پرندگان آنقدر کافی است که به کمک شان ادامه دهند.

 

 

نظرات شما

نظرات شما

متن *

[کد امنیتی جدید]