کد خبر : 102552 شنبه 10 خرداد 1399 - 11:56:37
مردان-دانش-آموخته-هنر-کمترین-شاغلین-این-رشته-

بر اساس آمار وضعیت اشتغال؛

مردان دانش آموخته هنر کمترین شاغلین این رشته

مردان دانش آموخته رشته هنر در سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ کمترین شاغلین در این رشته بودند و تنها ۳۸.۱۱ درصد از آنها شاغل در رشته هنر شدند.

بر اساس آمار وضعیت اشتغال دانش آموختگان سال تحصیلی ۹۳-۹۲ که موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم در اختیار خبرگزاری جمهوری اسلامی قرار داد، از تعداد کل ۷۱۴ هزار و ۳۷۵ دانش آموخته در این سال تحصیلی، ۳۷۹ هزار و ۶۸ نفر شاغل و بیشترین شاغلان تابع قانون کار (مشمول صندوق تامین اجتماعی) با ۳۵۱ هزار و ۴۷۴ نفربود.

کمترین نسبت شاغلین از کل دانش‌آموختگان در این سال تحصیلی ۹۳ در گروه هنر متعلق به دانش آموختگان مرد با ۳۸.۱۱ درصد بود و دانش آموختگان زن شاغل در این رشته نیز ۴۸.۷۶ درصد  را تشکیل دادند.

همچنین نسبت شاغلان طبق این آمار در گروه علوم پزشکی بیشترین و در گروه هنر کمترین بود که می تواند به دلیل فعالیت غیررسمی رشته های هنری باشد.

پس از آن، رشته های کشاورزی و دامپزشکی کمترینی نسبت شاغلین را به خود اختصاص دادند. دارندگان مدرک دکتری بیشترین نسبت اشتغال را دارند که به دلیل احتمال ادامه تحصیل سایر مقاطع و امکان دریافت این مقطع تحصیلی در حین شاغل بودن پیش بینی شده است.

همچنین بیشترین تعداد دانش آموختگان شاغل در گروه علوم انسانی با تعداد ۱۶۵ هزار و ۸۶۱ نفر معادل ۵۴.۳۱ درصد و کمترین تعداد دانش آموختگان شاغل در گروه کشاورزی و دامپزشکی با تعداد ۱۷ هزار و ۷۰۸ نفر معادل ۴۸.۴۳ درصد است.

طبق آمار دیگر موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، از کل دانش آموختگان، ۲۷ هزار و ۵۹۴ نفر کارمند رسمی مشمول صندوق بازنشستگی بودند و ۲ هزار ۹۱ نفر پیش از این شاغل و اکنون بازنشسته شدند.

در گروه علوم انسانی هزار و ۷۲۱ نفر، در علوم پایه ۱۰۱ نفر، در علوم پزشکی ۳۷ نفر، در فنی و مهندسی ۱۴۸ نفر، در کشاورزی و دامپزشکی ۶۱ نفر و در گروه هنر ۲۳ نفر بازنشسته شدند.

منبع:ایرنا

نظرات شما

[کد امنیتی جدید]