بسته بندی مواد غذایی با مواد تجزیه پذیر زیستی

کد خبر : 10188 دوشنبه 01 تیر 1394 - 19:48:39

تجزیه ناپذیری مواد مورد استفاده در بسته بندی های مواد غذایی یکی از برگترین مشکلات جامعه امروزی است.بنابراین استفاده از پلیمرهای زیستی در جهت حذف این مشکل بسیار موثر است.

تجزيه ناپذيري مواد مورد استفاده در بسته بندي هاي مواد غذايي از يک طرف و آلودگي هاي ميکروبي ناشي از آن ها از طرف ديگر، مشکلاتي را براي جامعه امروزي ايجاد کرده  است. از اين رو استفاده از موادي که قابليت تجزيه پذيري زيستي دارند و داراي خاصيت ضدميکروبي نيز هستند، مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است.

بر اساس تحقیقات گروه ميکروبيولوژي، دانشکده زيست شناسي، دانشگاه الزهرا (س)، کيتوزان يکي از پليمرهاي زيستي است که در جهت حذف اين مشکلات در نظر گرفته شده است.در اين پژوهش ابتدا نانوذرات و فيلم کيتوزان را ساخته و بعد از بررسي ويژگي هاي فيزيکي و شيميايي آنها به بررسي اثر ضدميکروبي آن ها بر باکتري هاي بيماري زا با منشا غذايي که شامل Staphylococcus aureus PTCC 1431 و Listeria monocytogenesاست  ، با روش هاي مختلف پرداخته شد

.

در این پژوهش ،نانوذره کيتوزان با اندازه 273 نانومتر ساخته شد و ميزان MIC و MBC  روي دو باکتري فوق الذکر 3.5 ميکروگرم در ميلي ليتر تعيين شد. فيلم کيتوزان نيز ساخته شد که داراي ضخامت 4.2±69.33 ميکرومتر، ميزان رطوبت درحدود 1% و ميزان حلاليت فيلم 52% بود که سبب کاهش 100% تعداد باکتري هاي بيماري زا در مدت 24 ساعت در دماي 30 درجه سانتي گراد گرديد.

در نتیجه براساس تحقیقات انجام گرفته، با توجه به قابليت تجزيه پذيري کيتوزان، از آنجا که خاصيت ضدميکروبي کيتوزان چه به صورت نانوذره اي و چه به صورت فيلمي برروي باکتري هاي بيماري زا با منشا غذايي مذکور به اثبات رسيد، مي توان گفت که در بسته بندي هاي ضدميکروبي مواد غذايياز کیتوزان استفاده شود.

 

  علوم غذايي و تغذيه ، تابستان 1394 , دوره  12 , شماره  3 (پياپي 47) ; از صفحه 5 تا صفحه 12 نشریه

نویسندگان:  رضايي پرستو, كسري كرمانشاهي روحا*

 

هرگونه کپی برداری و انتشار مطالب از خبرگزاری بدون ذکر منبع پیگرد قانونی دارد.
نظرات شما

نظرات شما

متن *

[کد امنیتی جدید]