کد خبر : 101628 دوشنبه 15 اردیبهشت 1399 - 19:40:33
احتمال-وجود-فرازمینی-ها-بیشتر-می-شود

یافته‌های محققان بین‌المللی نشان می‌ دهد:

احتمال وجود فرازمینی ها بیشتر می شود

سیناپرس: یافته‌های محققان بین‌المللی نشان می‌دهند که برخی میکروارگانیسم‌ها قادرند در محیطی که به‌طور 100 درصد با هیدروژن اشباع شده است، زنده مانده و رشد کنند.

این کشف حاکی از آن است که حیات، ممکن است در مکان‌های بسیار بیشتر از آن‌چه ما تاکنون می‌اندیشیده‌ایم، وجود داشته باشد. یافته‌های یک مطالعه جدید که اخیراً منتشر شده است، این سؤال را مطرح می کند که آیا ما تاکنون در مکان‌های اشتباهی به دنبال حیات فرازمینی بوده‌ایم؟

در این مطالعه که توسط محققان دانشگاه MIT آمریکا انجام شده است، باکتری E. coli و مخمر در محیطی با صد درصد هیدروژن کشت داده شدند و مشاهده شد که هر دو میکروارگانیسم، به طور طبیعی قادر به رشد بودند، هرچند این رشد کمی از حالت معمول کندتر بود.

به گفته این محققان، کشف فوق نشان می‌دهد که ما می‌توانیم به جستجو برای یافتن حیات روی سیاره‌های سنگی خارج از منظومه شمسی ادامه دهیم.

سیاره‌های سنگی خارج از منظومه شمسی که بسیار عظیم تر از کره زمین هستند، می‌توانند مقادیر بسیار قابل توجهی از هیدروژن را در اتمسفر خود نگه دارند. چنین اتمسفرهای غنی از هیدروژن، احتمالاً بسیار گسترده تر از اتمسفر زمین بوده و تشخیص آن‌ها را آسان تر می‌سازد.

وفور هیدروژن معمولاً به عنوان نشانه ای از حیات به شمار نمی‌آمده است، ولی تحقیقات در خصوص بقای حیات در چنین محیط‌هایی بسیار اندک بوده‌اند.

در تحقیق مورد اشاره فوق، محققان آمریکایی یک سری تحقیقات آزمایشگاهی را در خصوص رشد باکتری E. coli و مخمر به عنوان نمایندگان میکروارگانیسم‌های پروکاریوت (فاقد هسته سلولی) و یوکاریوت (واجد هسته سلولی) انجام دادند.

این محققان سپس کشت‌های این موجودات را در معرض اتمسفری با صد درصد هیدروژن قرار دادند. آن‌ها مشاهده کردند که هر دوی این میکروارگانیسم‌ها، قادرند به رشد و تولید مثل خود در چنین محیطی هرچند با سرعت کمتر ادامه دهند. سرعت تکثیر E. coli دوبرابر و سرعت تکثیر مخمر، دو و نیم برابر کمتر شد که به گفته محققان، دلیل آن، فقدان اکسیژن بود.

گفتنی است میکروارگانیسم‌هایی نظیر E.coli قادر به تولید اشکال متنوعی از گازهای مختلف از جمله‌های گازهای تشخیصی بیولوژیک هستند که در صورت رسیدن این گازها به مقادیر قابل توجه، می‌توان به کمک آن‌ها باکتری فوق را در محیط شناسایی کرد.

یافته‌های علمی پژوهشی فوق در نشریه بین المللی Nature Astronomy انتشار یافته‌اند.

مترجم: محمدرضا دلفیه

نظرات شما

[کد امنیتی جدید]