کد خبر : 101435 سه شنبه 09 اردیبهشت 1399 - 14:03:01
خلیج-فارس-گهواره-تمدن-های-بزرگ-بشری

رییس دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ:

خلیج فارس گهواره تمدن های بزرگ بشری

سیناپرس: منوچهر جهانیان ـ رییس دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ در نوشتاری به مناسبت روز ملی خلیج فارس، نگاهی داشته به اهمیت و ظرفیتهای ژئوپولتیکی این منطقه و راه کارهایی را از طریق گردشگری برای تقویت هویت خلیج فارس ارایه کرده است.

 

رییس دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ  در این یادداشت که با عنوان «خلیج فارس گهواره تمدن های بزرگ بشری» در اختیار خبرگزاری سیناپرس قرار داده، نوشته است:  خليج فارس، نامي ‌برخاسته از تاريخ، فرهنگ و تمدن بزرگ و كهن ايراني است كه شواهد و مدارك و مستندات ما را به جايگاه ممتاز و عظيم آن در ميراث فرهنگي مشترك بشري رهنمون مي نماید.

خلیج فارس دارای پیشینه ای وسیع وگسترده است به بلندای تاریخ سرزمین پارس،که خاستگاه و زایش فرهنگ ها وتمدن های بزرگ بشری ریشه در آن دارد.
خليج فارس از بدو پیدایش تا زمان حاضر بستري جغرافيايي در شكل‌دهي روابط فرهنگي، ‌اجتماعي، سياسي، اقتصادي و تجاري ملل مختلف جهان با محوريت توسعه روابط فرهنگی، اجتماعی و تعامل مثبت وسازنده بوده است. که بستر ها وزمینه های همکاری وگسترش فعالیت های تجاری واقتصادی منطقه خلیج فارس و جهان را بدنبال داشته است.
فرهنگ واخلاقیات ایرانیان همواره  با تاکید بر همدلی وهمکاری میان مردم واقوام مختلف بشر روح همبستگی ، صلح ودوستی در میان انها را گسترش داده است. در حوزه خليج فارس، زندگي و هم‌زيستي در اين مكان با ‌جوشش فرهنگي و اجتماعي اقوام مختلف در منطقه، بستری را برای تو سعه روابط وهمکاری های فرهنگی واجتماعی میان مردمان وکشور های حوزه خلیج فارس وسایر مردمان ملل مختلف را فراهم آورده است .
نام خلیج فارس، با نام ایران برای همیشه تاریخ گره خورده است.

اين ارتباط عميق و پايدار ايران با خليج فارس در اشكال و حوزه هاي مختلف قابل ترسيم، تائيد و تاكيد است و استمرار آن تا دوران معاصر و حال نيز به تصویركشيده شده است. سير تحولات دوران معاصر بيانگر اقتدار ايرانيان در خليج فارس بوده و در حال حاضر نيز همکاری کشورهای منطقه خلیج فارس تضمین کننده ثبات وآرامش درمنطقه خلیج فارس است.
کشور ایران سهم مهم و اساسی در شکل گیری و تضمين ثبات منطقه خلیج فارس دارد. که نیازمند تعامل وتوسعه روابط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی وهمچنین روابط دیپلماتیک در میان کشورهای منطقه خلیج فارس است که متضمن ثبات وپایداری در این منطقه مهم وحیاتی دنیا است .
پاسداشت روز ملی خلیج فارس به عنوان یکی از اقدامات ملی و یک پدافند غيرعامل در مواجهه با نفوذ بیگانگان در حوزه خلیج فارس ضروري مي نمايد، تا مجموعه سازمان ها و نهادهاي دولتي و خصوصي کشور در خصوص اين امر فراگیر که ریشه در باورهای ملي، ديني و درونی ایرانیان دارد مشاركت فعال نمایند.
از اين رو برنامه های علمی وفرهنگی با رویکرد شناخت وآگاهی بخشی در حوزه میراث فرهنگی وگردشگری منطقه خليج فارس می تواند بستری را برای تحقق زمينه هاي مناسب در خصوص معرفی فرهنگ، تاریخ وتمدن ایران اسلامی، جاذبه های متنوع و بی نظیر سواحل وکرانه های خلیج فارس، دانش دریانوردی، عشق و مهمان نوازی مردمان سواحل و کرانه های منطقه خلیج فارس به سایر مردمان جهان فراهم نموده وگام مهم وارزشمندی در جهت اعتلای نام خلیج فارس به عنوان مهد وگهواره فرهنگ ها وتمدن های بشری جهان بردارد.
امروزه گردشگری بعنوان ابزاری در جهت گسترش صلح و دوستی، تعمیق روابط فرهنگی، اجتماعی وتعامل میان مردمان ودولت ها به شمار می آید،که می تواند نقش بسیار سازنده وتاثیر گذاری در جهت همگرایی و توسعه روابط و همکاریهای مشترک میان مردمان و دولت های منطقه خلیج فارس ایفاکند.

از این رو لازم است دولت های منطقه خلیج فارس براساس اشتراکات فرهنگی، تمدنی و همچنین علاقمندی ها وپیوندهای عمیق و ریشه دار فرهنگی زمینه های حضور مردمان سایر مناطق را برای بازدید وآشنایی بیشتر با میراث کهن و باستانی منطقه خلیج فارس فراهم نمایند.این امر می تواند رونق وشکوفایی اقتصادی منطقه خلیج فارس، انسجام اجتماعی و زمینه های همکاری بیشتر وتعامل منطقه ای را فراهم آورد.  

نکوداشت روز ملی خلیج فارس گامی است درجهت معرفی وتوجه بیشتر مردمان این منطقه وساکنان خلیج فارس با پیشینه تاریخی وتمدنی وتاکید بر معرفی آثار وجاذبه های بی نظیر ومتنوع گردشگری منطقه خلیج فارس برای حضور در عرصه های بین المللی در جهت تعامل سازنده وهم افزایی بیشتر میان کشورهای منطقه خلیج فارس  با سایر مردمان و کشورها برای رسیدن به توسعه و آبادانی این منطقه ژئواستراتژيک،ژئوپلتیک و ژئواکونومیک  است.
ازاین رو لازم است برنامه ریزی برای فراهم آوردن و توسعه زیرساخت های گردشگری و انجام اقدامات بهینه در راستای فعالیت های گردشگری در منطقه خلیج فارس با حضور سرمایه گذاران داخلی وخارجی وبکارگیری ظرفیت های بسیار متنوع و بی نظیر گردشگری منطقه خلیج فارس صورت گیرد.

تا هم به معرفی فرهنگ و ویژگی های فرهنگی و اجتماعی وتوانمن دی ها وپتانسیل های گردشگری پرداخته شود و هم اینکه به رشد وتوانمندسازی جوامع میزبان ومحلی، بومیان وساکنین منطقه خلیج فارس کمک نمود.

با ایجاد وراه اندازی کسب وکارهای گردشگری وتوسعه روابط با کشورهای منطقه وجهان با حمایت دولت وسایر بخش های خصوصی و غیر دولتی و با عزم ملی وجدی می توان به این مهم دست یافت.

این امر مستلزم تعیین خط ومشی ها، سیاستگذاری های کلان و اولویت بخشی به سفر وگردشگری و اتخاذ تصمیمات و داشتن برنامه هدفمند وجامع وهمکاری و هماهنگی بین متولیان بخش های دولتی و سایر دست اندرکاران حوزه گردشگری و مجموعه های مرتبط با مقوله صنعت گردشگری است، که اگر مورد توجه جدی قرار گیرد،رونق اقتصادی،اشتغال،کارآفرینی و توسعه وشکوفایی در راستای جهش تولید ملی را در منطقه خلیج فارس را به همراه خواهد داشت.

نظرات شما

[کد امنیتی جدید]