• عادات-چگونه-شکل-می‌گیرند سه شنبه 21 مرداد 1393 - 01:40:06

    عادات چگونه شکل می‌گیرند

    سینا‌پرس: تحقیقات ثبت شده در انجمن جامعه شناسی و روانشناسی اجتماعی آمریکا نشان داده اند که حدود ۴۰٪ از فعالیت های روزانه افراد به صورت عادت، در شرایط و زمان تقریبا یکسان انجام می‌شود. عاداتی که ما در طول زندگی پیدا می‌کنیم.

  • روند-انقراض-رو-به-رشد-است جمعه 17 مرداد 1393 - 18:19:09

    روند انقراض رو به رشد است

    سینا‌پرس: طی عصر پلیستوسن، تنها در حدود ده ها هزار سال پیش، در سیاره ما حیوانات عظیم الجثه ای زندگی می کردند.