کد خبر : 60810 چهارشنبه 14 تیر 1396 - 09:28:29
خویشاوندی-باستانی-با-نئاندرتال-ها

شواهد آمیزش 219 هزارساله انسان های مدرن و نئاندرتال

خویشاوندی باستانی با نئاندرتال ها

سیناپرس: در پی آنالیز و مطالعه دی ان ای فسیل یک انسان نئاندرتال که در جنوب غربی آلمان کشف شده است، مشخص شد که انسان های مدرن بسیار پیش تر از آن چه تا کنون تصور می شد به قاره اروپا مهاجرت کرده و با نئاندرتال ها امیزش داشتند.

پژوهش های جدید باستان شناسی نشان دهنده موضوعی شگفت انگیز و عجیب است. بر اساس فرضیات پیشین، انسان مدرن در حدود 60 هزار سال پیش وارد قاره اروپا شده است و پیش از آن انسان های نئاندرتال در این قاره زندگی می کردند اما یافته های جدید پژوهشگران در پی آنالیز و مطالعه دی ان ای اسکلت های متعلق به انسان های نئاندرتال نشان دهنده وجود دی ان ای انسان های مدرن در آن ها است.

مطالعات جدید و آنالیز میتوکندری دی ان ای استخوان ران به دست امده از انسان های نئاندرتال که در جنوب غربی آلمان کشف شد بیانگر شواهدی از آمیزش انسان های مدرن و نئاندرتال ها در بازه زمانی بسیار قدیمی تر از 50 هزار سال پیش است.

در پاسخ به این یافته؛ پژوهشگران اعتقاد دارند که احتمالا یک دوره مهاجرت اولیه از سوی انسان های مدرن در حدود 219 هزار سال پیش به قاره اروپا صورت گرفته است. این نظریه تنها پس از بررسی و تجزیه و تحلیل دی ان ای انسان های نئاندرتال در پزوهش های جدید دانشمندان مشخص شده است.

بر اساس شواهد و مدارک پیشین می دانیم که گونه انسان های مدرن در حدود 550 تا 765 هزار سال پیش از انسان های نئاندرتال و دنیسووا (Denisovans) منشعب شده است. شواهد به دست آمده پیشین حاکی از این حقیقت بود که  نئاندرتال ها و انسان های دنیسووا بومی مناطق امروزی موسوم به اوراسیا بودند و انسان های مدرن تا حدود 60 هزار سال پیش در قاره آفریقا زندگی می کردند و در این زمان وارد قاره اروپا شدند. یافته های پیشین باستان شناسان همچنین حاکی از آمیزش گسترده انسان های مدرن و نئاندرتال ها در حدود 50 هزار سال پیش است. در همین رابطه کاسیمو پوث (Cosimo Posth) از پژوهشگران موسسه تحقیقاتی ماکس پلان در مطالعاتی با همکاری تاریخ علمی انسان در لایپزیک آلمان اعلام کرد : «این موضوع به خوبی روشن و بدیهی است که ژن های ما با انسان های نئاندرتال در هم امیخته است.»

مطالعات جدید و آنالیز میتوکندری دی ان ای استخوان ران به دست امده از انسان های نئاندرتال که در جنوب غربی آلمان کشف شد بیانگر شواهدی از آمیزش انسان های مدرن و نئاندرتال ها در بازه زمانی بسیار قدیمی تر از 50 هزار سال پیش است.

دی ان ای موجود در میتوکندری تولید کننده انرژی در سلول های ما با هسته سلول هایمان متفاوت است و این شاخصه ژنتیکی تنها از طریق خط ژنتیکی زنان منتقل می شود.

بررسی میتوکندوری موجود در دی ان ای استخوان انسان های نئاندرتال نشان دهنده شباهت بیشتر این انسان ها به انسان های مدرن در مقایسه با انسان دنیسووا است. کاسیمو پوث و تیم همکاران وی، به بررسی تفاوت های موجود در میتوکندری دی ان ای ران متعلق به انسان نئاندرتال فوق و سایر نئاندرتال ها پرداخته و با استفاده از روش تخمین سن  mutational rates دریافتند که پیشینه این استخوان ران به 124 هزار سال می رسد. مطالعات انجام شده همچنین حاکی از این موضوع است که این گونه از انسان های نئاندرتال در حدود 316 تا 219 هزار سال پیش از سایر نئاندرتال ها منشعب شدند. با این وجود هنوز عناصر اولیه میتوکندری انسان های نخستین در آن ها وجود دارد. این مساله نشان می دهد که اجداد انسان های مدرن احتمالا در بازه زمانی حدود 219 هزار سال پیش با انسان های نئاندرتال آمیزش داشته و به این ترتیب مشخص می شود انسان های مدرن بسیار پیش تر از آن چه تا کنون تصور می شد از قاره آفریقا به اروپا مهاجرت کرده اند.

منبع: newscientist

ترجمه: احسان محمدحسینی

نظرات شما

[کد امنیتی جدید]