• چهارشنبه 22 بهمن 1393 - 01:31:37

    استخوان فک انسان 400 هزار ساله

    یک ماهیگیر تایوانی به طور اتفاقی یک استخوان فک انسان در تور خود یافت که به گفته دانشمندان قدمتی حدود ۲۰۰ هزار تا ۴۰۰ هزار سال دارد.

  • شنبه 18 بهمن 1393 - 09:06:15

    تغییرات آب و هوائی دلیل نابودی نئاندرتال ها در اسپانیا

    پژوهشگران و باستان شناسان اسپانیائی با مطاله و بررسی آثار باقی مانده در شبه جزیره ایبری دریافتند که انسان های نئاندرتال در حدود 45 هزار سال پیش در این منطقه به دلیل تغییرات آب و هوائی که منجر به سرد و خشک شدن هوا شد ، نابود و منقرض شدند .