• چهارشنبه 22 بهمن 1393 - 12:15:36

    تلاش چین برای نمونه برداری از سطح ماه

    دولت چین در نظر دارد در راستای توسعه طرح پژوهش ماه ، فضاپیمائی کاوشگر چانگ 5 را به ماه اعزام کرده و از سطح آن نمونه برداری کند . به تازگی آزمایش های مرتبط با این ماموریت انجام شده و پیش بینی می شود این کاووشگر در سال 2017 به ماموریت اعزام شود.

  • یکشنبه 12 بهمن 1393 - 09:45:16

    گام بزرگ چین در تولید ابر رایانه ها

    دولت چین در نظر دارد با برنامه ریزی گسترده ای ، در طی چند سال آینده ، خود را تبدیل به قدرت اصلی تولید و ارائه ابر رایانه ها در سطح جهان کرده و یکی از مراکز اصلی و عمده اینترنت جهانی شود .