• تماشای کشتی جنگ جهانی دوم با واقعیت مجازی

    تماشای کشتی جنگ جهانی دوم با واقعیت مجازی

    تیمی از پژوهشگران و باستان شناسان زیر آب در پی تصویربرداری و ثبت هزارن عکس از یک کشتی انگلیسی حامل تجهیزات نظامی که در سال 1941 در دهانه دریای سرخ غرق شده بود، امکان بازدید از این محوطه زیردریا را با واقعیت مجازی فراهم کردند.

    ادامه مطلب »