• تحلیل داده های فروش بر بستر یک فناوری

    تحلیل داده های فروش بر بستر یک فناوری

    به گفته مدیرعامل شرکت ماپرا؛ ماپرا ابزارهای فروش کسب و کارها به صورت ابری است و به صاحبان کسب و کار کمک می کند بی نیاز از سیستم های جانبی، در هر زمان و مکانی از وضعیت کسب و کار، درآمد و سلیقه مشتریان خود مطلع باشند.

    ادامه مطلب »