• دوشنبه 10 شهریور 1399 - 13:10:15

    ماسک‌های خانگی سدی ۹۹.۹ درصدی در مقابل کویید19

    نتایج یک مطالعه جدید نشان می‌دهد ماسک‌های دست‌ساز کتان از انتشار ۹۹.۹ درصد قطرات تنفسی حاوی کووید-۱۹ که بر اثر سرفه و یا صحبت کردن در هوا پخش می‌شود، جلوگیری می‌کند؛ این در حالی است که ماسک‌های جراحی مانع از انتشار ۱۰۰ درصدی این قطرات می‌شود.

  • یکشنبه 12 مرداد 1399 - 17:10:20

    ابتکار رستوران ها در دوران شیوع کویید19

    رستوران ها که به دلیل شیوع ویروس کرونا ضررهای زیادی متحمل شده اند تلاش می کند به روش های مختلف مشتریان را به سمت خود جلب کنند.