• چهارشنبه 06 بهمن 1395 - 10:45:58

    در حوزه فرهنگی، سیاسی برخورد نکرده و نخواهیم کرد

    معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت تاکید کرد: ما در مسیر تعالی فرهنگی سعی کردیم اثبات کنیم هدف‌ها یکی است؛ اما ممکن است روش‌ها، نگاه‌ها، راهبردها و راه رسیدن متفاوت باشد‏‎‎؛ بنابراین ما در حوزه فرهنگی، سیاسی برخورد نکرده و نخواهیم کرد.

  • سه شنبه 13 مهر 1395 - 16:12:55

    بستر ارتباطی پهن باند در کشور شبکه ملی اطلاعات خواهد بود

    معاون تنظیم مقررات مرکزملی فضای مجازی کشور، پهن باند را برای کاهش شکاف دیجیتال و توسعه یک کشور ضروری دانست و گفت: بستر ارتباطی پهن باند در کشور شبکه ملی اطلاعات خواهد بود.