• سه شنبه 05 فروردین 1399 - 15:00:31

    خودرویی ماندگار از سرزمین کانگوروها

    طراحی بوفوری با الهام از مدل کوپه خودروهای آمریکایی دهه ۳۰ رویایی بود که سه برادر استرالیایی-لبنانی در سر داشتند. جورج، آنتونی و جری برادران سخت کوشی بودند که توانستند این رویا را به حقیقت بدل کنند.