• چهارشنبه 06 فروردین 1399 - 09:37:11

    با این ژن محصول مزارع برنج بیشتر می‌شود

    مطالعات پژوهشگران چینی منجر به کشف نوعی ژن خاص شده است که می‌تواند عرض، قطر و وزن و اندازه دانه برنج را تعیین کند. استفاده از این ژن می‌تواند موجب افزایش میزان تولید محصول مزارع برنج شود.