• پنج شنبه 14 آبان 1394 - 10:00:34

    کشف آثار هنری 14 هزار ساله در انگلستان

    باستان شناسان انگلیسی موفق به کشف آثار باستانی سنگی شده اند که نشان دهنده تلاش مردم 14 هزار سال پیش برای ترسیم آثار هنری است . این آثار در جزایر جنوبی انگلستان کشف شده و متعلق به فرهنگ ماگدالنیان است .