• شنبه 23 مرداد 1395 - 10:24:35

    ابداع روش تشخیص سریع مرگ سلولی در ایران

    پژوهشگر جوان ایرانی موفق به طراحی و ساخت نانو حسگرهای نوری به منظور تشخیص سریع مراحل اولیه سلول های آپوپتوزی شده که بسیار سریع و دقیق می تواند پتانسیل درمانی مولکول های شیمیایی را ارزیابی کند و برای آزمون های بالینی سرطان در اختیار پزشکان قرار دهد.