• شنبه 13 مهر 1398 - 10:34:39

    كاربردهای درمانی كدوی تخمه كاغذی

    كدوی تخمه كاغذی( كدو مسمایی) خاصیت درمانی ویژه ای برای مداوای شب ادراری و تحریك پذیری مثانه در كودكان و دفع كرم كدو دارد.