• یکشنبه 03 شهریور 1398 - 00:15:53

    معرفی نخستین تلسکوپ گالیله

    در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.

  • شنبه 03 شهریور 1397 - 00:05:07

    علم در 3شهریور ماه

    در میان انبوهی از اخبار و اطلاعات مناسبتی و خبری تقویم، رویدادهای مهم روز را از نگاه سیناپرس بخوانید.