• یکشنبه 15 آذر 1394 - 11:21:56

    مورخ نمی‌تواند در «گذشته» بماند

    پروفسور «پیتر اونف» مورخ معروف آمریکایی و استاد تاریخ بازنشسته دانشگاه ویرجینیا با اشاره به اینکه مورخ در گذشته نمی ماند و نمی تواند بماند گفت: نمی توانیم به فهم و درک کاملی از گذشته دست یابیم.