• چهارشنبه 08 بهمن 1393 - 09:18:57

    مطالعه خط سیر وال ها در مناطق قطبی

    گروهی از پژوهشگران استرالیائی و نیوزلندی با کمک یکدیگر و به وسیله نصب شناورهای دریافت کننده امواج صوتی در حال مطالعه حرکات و رفتارهای گونه منحصر به فرد وال آبی blue whale و شناسائی مسیر های مهاجرتی آن ها هستند .