• یکشنبه 19 خرداد 1398 - 17:16:23

    شغل یا فرزندداری؟

    برای زنان تحصیل‌کرده و موفق، بچه‌دارشدن چالشی عظیم به بار می‌آورد: آیا باید بچه‌هایشان را به پرستارها و مهدکودک‌ها بسپارند و مسیر موفقیت شغلی‌شان را ادامه دهند یا خودشان را وقف فرزندشان کنند و بیخیال کارشان شوند؟

  • دوشنبه 04 خرداد 1394 - 17:19:51

    از نانو فناوری تا مدال یونسکو