• چهارشنبه 29 خرداد 1398 - 14:48:08

    گنجینه ای که آمله نام دارد

    آمُله، انگور فرنگی هندی یا میروبالان، گیاهی است که در کتب طب سنتی از آن برای درمان انواع و اقسام بیماری‌ها یاد کرده اند.

  • چهارشنبه 04 مهر 1397 - 14:05:56

    شناسایی آنتی ‌اکسیدان ضد ویروسی عصاره 9 گونه گیاهی

    دانشجوی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، گالیک اسید موجود در عصاره 9 گونه گیاهی حاوی پلی فنل را به روش ولتامتری شناسایی و اندازه‌گیری کرد.