• شنبه 18 خرداد 1398 - 09:10:42

    آیا سفیدی مو درمان دارد؟

    سیناپرس با همکاری پزشکان متخصص حوزه های مختلف، هر هفته به سوالات پزشکی شما مخاطبان پاسخ می دهد. سوالات خود را مطرح کنید، پاسخ علمی و درستی دریافت کنید.