• جمعه 21 دی 1397 - 17:05:32

    فسیل های زنده دنیا

    کاج وولمی، درختان مخروطی شکلی هستند که از آنها با عنوان فسیل های زنده یاد می شود.