• دوشنبه 19 شهریور 1397 - 13:33:06

  جمعیت جهان رو به سالمندی است

  کاهش نرخ زاد و ولد، بحران نیروی کار فعال و افزایش جمعیت سالمندان، یکی از چالش‌های پیش روی بسیاری از کشورهای جهان است.

 • جمعه 15 آبان 1394 - 02:42:38

  تاثیر گرم شدن زمین بر رابطۀ جنسی

  گرم شدن کرۀ زمین یکی برزگترین خطراتی است که بشریت را تهدید می‌کند و علت بالا آمدن سطح آب دریاها، بروز سیل و خشکسالی است. حال مشکلی جدیدی را هم باید به این فهرست اضافه کنیم: کاهش نرخ زاد و ولد.

 • پنج شنبه 02 مهر 1394 - 02:49:49

  هشدار؛ايران فقط 5 سال با سالمندي فاصله دارد

  2 ميليون سالمند از بيمه اجتماعي محرومند.با ادامه يافتن روند فعلي نرخ زاد و ولد،جمعيت کشور تا 5سال آينده وارد مرحله سالمندي مي شود.