• پنج شنبه 21 تیر 1397 - 11:17:27

  کرم لوله‌ای آسکاریس

  کرم لوله‌ای آسکاریس در درون روده انسان تخم گذاری و در روده ها نقب می زند و از طریق جریان خون خود را به ریه ها می رساند.

 • یکشنبه 21 شهریور 1395 - 19:22:12

  با ۱۵ جانور مرگبار جهان آشنا شوید

  مرگ‌بارترین جانور جهان کوسه یا حتی انسان نیست. این‌طور که پیداست، اکثر مرگ‌های ناشی از حمله حیوانات، بیشتر بر اثر بیماری‌هایی است که آنها انتقال می‌کنند تا خود این حیوانات.

 • چهارشنبه 30 دی 1394 - 23:53:48

  انگل‌ها هم به مدرسه می روند

  بیماری در بچه ها به دلیل جسم ضعیف و نحیف آنها اهمیت زیادی دارد، به خصوص اگر دستگاه گوارش این شکوفه های زندگی درگیر مشکل شود.

 • یکشنبه 13 اردیبهشت 1394 - 17:06:33

  فرآیند غیربهداشتی تولید موادغذایی منشا بروز بسیاری از بیماری ها

  کارشناس مرکز تحقیقات میکروبیولوژی موادغذایی انستیتو تحقیقات تغذیه ای ایران منشا بروز بسیاری بیماری ها را فرآیندهای غیربهداشتی تولید موادغذایی دانست و گفت: در دهه گذشته وقوع بیماری های ناشی از مصرف موادغذایی غیربهداشتی افزایش یافته است.