• شنبه 17 مرداد 1394 - 18:23:23

    ساخت پوست مصنوعی با استفاده از مارمولک استرالیایی

    محققان دریافتند که پوست مارمولک «گِکو» با دفع آب قادر است خود را در برابر آلودگی ها و باکتری ها محافظت کند. سازگاری سلول های این پوست با سلول های انسان می تواند باعث کاربرد آن در عمل پیوند شو

  • سه شنبه 16 تیر 1394 - 07:21:09

    استفاده از مارمولک استرالیایی برای ساخت پوست مصنوعی

    اخیرا محققان استرالیایی دریافتند که پوست مارمولک گکو با دفع آب قادر است تا خود را در برابر آلودگی ها و باکتری ها محافظت کند . سازگاری سلول های این پوست با سلول های انسان می تواند باعث کاربرد آن در عمل های جراحی پیوند و یا کشت سلول های بنیادی شود .