در "دانشگاه ملی سنگاپور" انجام شد

۴ ترکیب کشنده سرطان کبد کشف شد

-۴-ترکیب-کشنده-سرطان-کبد-کشف-شد
کد خبر : 97533
پژوهشگران "دانشگاه ملی سنگاپور"(National University of Singapore) با همکاری آژانس علوم، فناوری و تحقیقات سنگاپور موفق به شناسایی چهار ترکیب مهم نابودکننده سرطان کبد شده‌اند.

چهار ترکیب مذکور ژن سرطان "SALL۴ "را مورد هدف قرار می‌دهند و می‌توانند در توسعه درمان‌های موثرتر سرطان کبد تاثیر به سزایی داشته باشند.

"سرطان کبد  اولیه"(Primary liver cancer) که عمدتا از کارسینوم هپاتوسلولار(HCC) تشکیل شده است، ششمین سرطان شایع در سراسر جهان و سومین عامل شایع مرگ و میر افراد است.

عدم وجود درمانی برای کارسینوم هپاتوسلولار سرطان کبد را به یکی از بیماری‌هایی که دلیل اصلی مرگ برخی افراد است، تبدیل کرده است. داروهای فعلی که برای این موضوع تجویز می‌شوند شامل "سورافنیب"(sorafenib) و "رگورافنیب"(regorafenib) هستند و برای کارسینوم هپاتوسلولار مورد استفاده قرار می‌گیرند اما دوام بالایی ندارند و معمولاً فقط برای معالجه بیمارانی که مبتلا به کارسینوم هپاتوسلولار پیشرفته هستند مورد استفاده قرار می‌گیرد.

چهار ترکیب طبیعی مذکور می‌توانند ژن "SALL۴" را مورد هدف قرار دهند و علاوه بر این موضوع این ترکیبات طبیعی می‌توانند رشد سلول‌های سرطانی کارسینوم هپاتوسلولار مرتبط با SALL۴ را محدود کنند. بررسی جزئیات در مورد این ترکیبات نشان می‌دهد که آنها مهار کننده فسفرگیری اکسایشی(Oxidative phosphorylation) نیز هستند. فسفرگیری اکسایشی یک مسیر متابولیکی است که رشد سلول‌های سرطانی را با بیان" SALL۴ " افزایش می‌دهد.

فسفرگیری اکسایشی(Oxidative phosphorylation) فرایندی آنزیمی است که طی آن مولکول ADP به کمک انتقال الکترون از یک پیش‌ماده به اکسیژن مولکولی، فسفرگیری کرده و ATP تولید می‌شود. این مجموعه واکنش‌ها درون میتوکندری یاخته‌های یوکاریوتی و روی غشای داخلی یاخته‌های پروکاریوتی رخ می‌دهد.

پروفسور "پاتریک تان"(Patrick Tan) ، مدیر اجرایی موسسه سرطان سنگاپور و پژوهشگر ارشد این مطالعه گفت: سرطان کبد ششمین سرطان شایع در سراسر جهان است که از هر ۱۰۰ هزار نفر سالانه ۲۴ فرد به آن مبتلا می‌شوند. از این رو عدم وجود گزینه‌های درمانی مناسب برای درمان آن به طور جد نگران کننده است. اما ما طی این مطالعه موفق به شناسایی ترکیباتی شده‌ایم که بررسی بیشتر آنها می‌تواند به ما در توسعه درمان‌های موثرتر کمک کند.

منبع:ایسنا